Акценти

„Бързите поправки“ в българското ДДС законодателство

Данъчна конференция "4 U"

Делойт България има удоволствието да Ви покани на семинар на тема "Бързи поправки в българското ДДС законодателство". Семинарът ще се проведе на 4 декември 2019 г. от 09:30 ч. до 12:30 ч. в офиса на Делойт България.

„Бързите поправки“ са пакет от законодателни промени, приети на европейско ниво, които ще влязат в сила на територията на целия Европейски съюз от 1 януари 2020 г. Те целят уеднаквяване на някои от правилата, свързани с вътреобщностната търговия със стоки. Измененията предвиждат възможност за облекчаване на някои административни разходи за бизнеса, както и нови документални задължения на дружествата, търгуващи със стоки на територията на Съюза.

Семинарът ще се фокусира върху въздействието на промените, а именно:

• Как новите законодателни изменения ще засегнат дружествата, търгуващи със стоки;
• Какви нови права и задължения ще възникнат за бизнеса;
• Потенциални практически трудности;
• Практически указания за прилагането на правилата на европейско ниво.

 

"Бързите поправки" в българското ДДС законодателство

Дата: 4 декември 2019 г.

Място: бул. Александър Стамболийски 103, офис Делойт, ет. 6

Такса за участие: 150 лв.

За повече информация: 

Христина Тотева, мениджър проекти "Външни комуникации",

е-mail: htoteva@deloittece.com; тел: 0889/ 277 334

 

Регистрирайте се

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?