Събития

Актуални въпроси на трансферното ценообразуване: ревизии, CbCR, съдебна практика

Покана за семинар

България започна да въвежда решенията на проекта BEPS и свърданите с него Директиви на ЕС във вътрешното си законодателство. Новите правила за отчети по държави (“country-by-country reporting, или съкратено “CbCR”) изискват оповестяване ключовите показатели на групата пред данъчните власти и вероятно ще провокират интерес към въпросите на трансферното ценообразуване („ТЦ“) по време на ревизии и проверки. Готови ли сте да се справите с новата ТЦ среда?

Делойт организира интерактивен семинар на тема „Актуални въпроси на трансферното ценообразуване: ревизии, CbCR, съдебна практика“.

Основните теми на семинара ще бъдат:

  • Българското CbCR законодателство – срокове, въпроси за изясняване;
  • Видове сделки, разглеждани от НАП, и актуални практики при ревизии в областта на трансферното ценообразуване;
  • Практически въпроси: съдебна практика и решаване на казус.

Дневен ред:

График

Тема

9:00 - 9:30

Посрещане и регистрация на участниците

9:30 - 11:00

  • Отчети по държави (CbCR) – какво трябва да се направи? Какви са очакваните последици? Кога отчетът трябва да се подаде от българското дружество?
  • Най-често срещани теми на дискусия с данъчните органи –заеми, вътрешногрупови услуги, годишни корекции, загуби
  • Актуални практики по ревизии и проверки в областта на ТЦ – как да се подготвим?

11:00 - 11:30

Кафе пауза

11:30 - 13:00

  • Процедурата по взаимно споразумение като алтернатирен способ за разрещаване на ТЦ спорове
  •  Преглед на съдебната практика по ТЦ въпроси
  • Практически казус с местни и международни аспекти

13:00 - 14:00

Обяд

14:00 - 15:00

Въпроси от участниците – възможност за обсъждане с екипа по ТЦ на Делойт

Семинарът ще има практическа насоченост и е насочен към счетоводители, юристи, финансови специалисти и мениджъри.

Предвид интерактивния формат на семинара, през цялото време ще имате възможност да задавате въпроси! Предварително зададените по имейл въпроси ще бъдат разглеждани с приоритет.

Презентациите ще бъдат извършени на български и английски език, като ще бъде осигурен симултанен превод на другия език.

Дата, място и такса

Семинарът ще се състои на 17 октомври 2017 г. в София Хотел Балкан, от 9:30 ч. до 13:00 ч. Веднага след обяда ще има сесия от 1 час за въпроси и отговори, по време на която участниците ще имат възможност да поставят за обсъждане въпросите си с някои от членовете на екипа по трансферно ценообразуване на Делойт.

Таксата за участие е 80 евро (без ДДС). При двама или повече участници от едно дружество, таксата е 65 евро (без ДДС) за 1 участник.

Моля, потвърдете участието си в семинара като изпратите попълнен формуляр/попълнени формуляри за регистрация до 16 октомври 2017 г. до:

Силвия Вълчева,

email: svalcheva@deloittece.com,

тел: (02) 8023 395, (02) 8023 300.

Очакваме да Ви видим на семинарите!

Регистрационна форма