Решения

Консултации по въпроси свързани с държавни помощи

Консултации по въпроси свързани с държавни помощи:

  • Видове държавни помощи и сравнителен анализ;
  • Идентифициране на подходящи възможности за субсидиране;
  • Съдействие във връзка с разговори и преговори с публични органи;
  • Съдействие в процедури по пре-нотификация и нотификация пред Европейската комисия.