Income tax advisory and compliance services for private companies and their owners

Услуги

Данъчно облагане на доходи

Услуги за частни компании

Преглед на съдържанието

Текущите законодателни и регулаторни промени, както и повишеното внимание на данъчните власти към лица с висока нетна стойност на активите, създадоха редица затруднения за частните компании и техните собственици, в опит да разберат своите данъчни задължения и рискове. Делойт има богат опит в решаването на сложните взаимоотношения при частни компании и техните собственици, както и при семейни дружества и техните служители. Делойт съдейства на частни компании и техните собственици да оценят потенциалните данъчни последствия от различни решения, свързани с бизнеса и личното благосъстояние, предвид данъчните, корпоративните и лични цели. Делойт предлага консултации, свързани с промените в данъчната и икономическата обстановка, също така осигурява съдействие при разрешаване на спорове с данъчните власти.