Consulting

Услуги

Консултиране

Косвен данък

Преглед на съдържанието

Със ставки, вариращи до 25 % в различните законодателства, ДДС/данък върху стоките и услугите, данък върху продажбите и потреблението и другите косвени налози могат за кратко време да увеличат дружествените задължения в случай че компаниите нямат единна стратегия и корпоративно разбиране на специфичните изисквания за облагане с косвен данък във всяко законодателство. Делойт предоставя ориентирани към клиента консултантски услуги в областта на местните и международните косвени данъци, включително определяне на приложимата данъчна ставка и международни консултации по въпроси, свързани с изискванията за чуждестранни косвени данъци. Ние използваме „умни“ инструменти като уеб базирани въпросници, за да се улесним контрола на процесите. Въз основа на резултатите, можем да помогнем в идентифицирането на уязвимите аспекти на бизнес стратегията по отношение на косвените данъци. В условията на постоянно променяща се среда, специалистите на Делойт могат да окажат съдействие на клиентите относно данъчните им задължения и сроковете за тяхното деклариране.