International indirect tax compliance and outsourcing

Услуги

Международно отчитане на косвени данъци

Косвен данък

Преглед на съдържанието

Делойт предлага аутсорсинг и ко-сорсинг услуги в областта на международното отчитане на косвени данъци. За целта са създадени регионални центрове за отчитане на косвени данъци, които осигуряват последователното и ефективно спазване на данъчните разпоредби в множество юрисдикции. Ние притежаваме опита, потенциала и технологиите необходими на един глобален доставчик на услуги. Делойт предлага широка гама от високоефективни аутсорсинг и ко-сорсинг решения. Независимо дали имате нужда от попълването на една или 1000 данъчни декларации – Делойт може да ви помогне.

Deloitte offers international indirect tax compliance outsourcing and co-sourcing services. We have established regional Indirect Tax Compliance Centers to provide consistent and efficient processing of returns across multiple jurisdictions. With the experience and ability to deliver around the globe and the innovative application of technology, Deloitte offers a  range of highly efficient compliance outsourcing and co-sourcing solutions. So whether you need to file only one or over 1,000 returns, Deloitte can help you. 
Deloitte offers international indirect tax compliance outsourcing and co-sourcing services. We have established regional Indirect Tax Compliance Centers to provide consistent and efficient processing of returns across multiple jurisdictions. With the experience and ability to deliver around the globe and the innovative application of technology, Deloitte offers a  range of highly efficient compliance outsourcing and co-sourcing solutions. So whether you need to file only one or over 1,000 returns, Deloitte can help you. 
Deloitte offers international indirect tax compliance outsourcing and co-sourcing services. We have established regional Indirect Tax Compliance Centers to provide consistent and efficient processing of returns across multiple jurisdictions. With the experience and ability to deliver around the globe and the innovative application of technology, Deloitte offers a  range of highly efficient compliance outsourcing and co-sourcing solutions. So whether you need to file only one or over 1,000 returns, Deloitte can help you. 
Deloitte offers international indirect tax compliance outsourcing and co-sourcing services. We have established regional Indirect Tax Compliance Centers to provide consistent and efficient processing of returns across multiple jurisdictions. With the experience and ability to deliver around the globe and the innovative application of technology, Deloitte offers a  range of highly efficient compliance outsourcing and co-sourcing solutions. So whether you need to file only one or over 1,000 returns, Deloitte can help you.