International Tax - Business Model Optimization (BMO)

Услуги

Оптимизация на бизнес модели (ВМО)

Международно данъчно облагане

В светлината на днешната динамична глобална икономическа среда и потенциал за законодателни промени, приемането на мултинационален глобален бизнес модел вече не може да бъде въпрос на избор. Екипите на Делойт за Оптимизация на Бизнес Модели (BMO) осигуряват висококачествни и индивидуални данъчни услуги и услуги за трансформация на бизнес модели. Ние съдействаме за получаване на чуждестранни данъчни кредити, репатриране на доходи, интеграция и рационализация на юридическите лица след сливането. Нашата цел е да помогнем на мултинационални компании, да интегрират своите оперативни и данъчни планове и чрез измерими и устойчиви начини да помогнем на бизнес лидерите да вземат по-ефективни решения на базата на резултати след данъчно облагане.

Делойт предоставя услугите за оптимизиране на бизнес модели, използвайки методологията на BMO Insight, набор от базирани на опита подходи за разработване на решения по редица данъчни въпроси и възможности.