International Tax - International Expansion Services

Услуги

Международно разрастване на пазари

Все повече компании, които се стремят към растеж на приходите и подобряване на рентабилността, разширяват продажбите и операциите си на нови географски пазари. Полагайки стратегическите цели на компанията, Делойт съдейства за бързото й приспособяване към местната пазарна ситуация като осигурява консултации, насочени към стартовия пакет дейности. Те включват оценки на място, анализ на пазарните тенденции и избор на пазарна ниша, установяване на юридическа и инвестиционна рамка в съответствие със законовите изисквания, изготвяне на стратегии за подбор на персонал, и идентификация и оценка на косвени, корпоративни и свързани със заетостта данъчни съображения. Делойт предлага на своите клиенти координиран подход чрез самостоятелен обслужващ център, който обединява професионалисти със специализирани умения в подходящи периоди. Така клиентите ни могат да бъдат сигурни, че разполагат с екип от специалисти с подходящи умения в подходящо време, които ще им съдействат за изпълнение на задачите в кратък срок и ще им покажат ползите от разрастването на пазара.