Post transaction services

Услуги

Услуги след сключване на сделка

Сливания и придобивания - данъци

При придобивания и разделяния нашите екипи осигуряват цялостен подход, който помага на данъчните отдели да посрещнат както първоначалните си нужди, така и дългосрочните си задължения. Той включва консултиране по различни данъчни въпроси, – регулаторни, стратегически и въпроси по спазването на данъчните разпоредби; опростяване на корпоративните данъчни структури, особено в случаите където се образуват припокриващи се по функции юридически лица; хармонизиране на счетоводните методи; обединяване на данъчните системи, процеси и персонал. Ние работим с данъчните служители на компанията, за да проучим данъчните проблеми, които възникват като част от стремежа към синергия след сливането, независимо дали те възникват при веригите за доставка, организацията на продажбите, подпомагащите дейности или други области.