Family office services

Услуги

Услуги Семеен офис

Услуги за частни компании

Преглед на съдържанието

Ефективно управление на семейните активи обхваща редица въпроси, свързани не само с бизнес цели, но също така и лични и семейни цели. Заможни семейства често считат за необходимо създаването на семеен офис за управление на своите инвестиции, отчитане, филантропски и финансови отговорности. За правилното структуриране и подбор на персонал за семейния офис се изисква анализ на данъчни и управленски фактори, както и задълбочено разбиране на краткосрочните и дългосрочни бизнес и професионални цели и задачи на семейството. Специалистите на Делойт могат да помогнат със създаването и устройството на семейния офис, семейно обучение и комуникации, планиране на благотворителни инициативи и създаването на частни фондации, както и структуриране на бизнес инвестициите. Нашият подход се отнася към семейния офис като към бизнес начинание и към активите на семейството като действащо предприятие.