International tax and estate consulting

Услуги

Международно данъчно облагане и имотни сделки

Обслужване на частни компании

Преглед на съдържанието

Повишената мобилност на платежоспособни индивиди и семейства съвпадна с разпространението на глобално интегрирана икономика и съответно по-интензивна трансгранична търговия и инвестиции, което създаде набор от комплексни глобални данъчни въпроси. Делойт работи в тясно сътрудничество с клиентите си за разрешаване на въпроси относно постоянно местожителство и място на установяване за данъчни цели и за оценка на данъчните аспекти на международни инвестиционни възможности.
Ние предлагаме консултации в сферата на данъчното планиране и сделките с имоти в множество юрисдикции, като вземаме предвид семейната мобилност, целите по планиране и съхранение на благосъстоянието, спецификите на инвестициите в определени държави и видове активи, както и данъчните последици за семейния бизнес.