Private Company Services - Owner and Family Wealth Planning

Услуги

Планиране на лично и семейно благосъстояние

Услуги за частни компании

Преглед на съдържанието

Лица и семейства със значителни активи често са изправени пред трудни решения, свързани с опазването и увеличаването на стойността им. Експертите в Делойт имат опит в управлението на различните аспекти на личното и семейно финансово планиране. Нашите професионалисти подпомагат собствениците на частен бизнес в проучването на методите за запазване и унаследяване на благосъстоянието. Специалистите на Делойт, занимаващи се с данъчно облагане в областта на недвижимите имоти, работят в тясно сътрудничество с посочени от клиента други професионални консултанти при разрешаването на сложните въпроси, свързани с имоти, дарения, наследства, тръстове и благотворителни фондове, за създаване и прилагане на план, съобразен с нуждите на нашите клиенти.