private company services

Услуги

Услуги за частни компании

Частните компании са изправени пред редица предизвикателства, които засягат не само успеха на, дружествата, но и професионалните и лични цели на техните собственици.

Данъчно облагане на доходи

Текущите законодателни и регулаторни промени, както и повишеното внимание на данъчните власти към лица с висока нетна стойност на активите, създадоха редица затруднения за частните компании и техните собственици, в опит да разберат своите данъчни задължения и рискове. Делойт има богат опит в решаването на сложните взаимоотношения при частни компании и техните собственици, както и при семейни дружества и техните служители. Делойт съдейства на частни компании и техните собственици да оценят потенциалните данъчни последствия от различни решения, свързани с бизнеса и личното благосъстояние, предвид данъчните, корпоративните и лични цели. Делойт предлага консултации, свързани с промените в данъчната и икономическата обстановка, също така осигурява съдействие при разрешаване на спорове с данъчните власти.

Планиране на лично и семейно благосъстояние

Лица и семейства със значителни активи често са изправени пред трудни решения, свързани с опазването и увеличаването на стойността им. Експертите в Делойт имат опит в управлението на различните аспекти на личното и семейно финансово планиране. Нашите професионалисти подпомагат собствениците на частен бизнес в проучването на методите за запазване и унаследяване на благосъстоянието. Специалистите на Делойт, занимаващи се с данъчно облагане в областта на недвижимите имоти, работят в тясно сътрудничество с посочени от клиента други професионални консултанти при разрешаването на сложните въпроси, свързани с имоти, дарения, наследства, тръстове и благотворителни фондове, за създаване и прилагане на план, съобразен с нуждите на нашите клиенти.

Международно данъчно облагане и имотни сделки

Повишената мобилност на платежоспособни индивиди и семейства съвпадна с разпространението на глобално интегрирана икономика и съответно по-интензивна трансгранична търговия и инвестиции, което създаде набор от комплексни глобални данъчни въпроси. Делойт работи в тясно сътрудничество с клиентите си за разрешаване на въпроси относно постоянно местожителство и място на установяване за данъчни цели и за оценка на данъчните аспекти на международни инвестиционни възможности.
Ние предлагаме консултации в сферата на данъчното планиране и сделките с имоти в множество юрисдикции, като вземаме предвид семейната мобилност, целите по планиране и съхранение на благосъстоянието, спецификите на инвестициите в определени държави и видове активи, както и данъчните последици за семейния бизнес.

Услуги Семеен офис

Ефективно управление на семейните активи обхваща редица въпроси, свързани не само с бизнес цели, но също така и лични и семейни цели. Заможни семейства често считат за необходимо създаването на семеен офис за управление на своите инвестиции, отчитане, филантропски и финансови отговорности. За правилното структуриране и подбор на персонал за семейния офис се изисква анализ на данъчни и управленски фактори, както и задълбочено разбиране на краткосрочните и дългосрочни бизнес и професионални цели и задачи на семейството. Специалистите на Делойт могат да помогнат със създаването и устройството на семейния офис, семейно обучение и комуникации, планиране на благотворителни инициативи и създаването на частни фондации, както и структуриране на бизнес инвестициите. Нашият подход се отнася към семейния офис като към бизнес начинание и към активите на семейството като действащо предприятие.