Application support

Услуги

Съдействие при кандидатстване

Научноизследователска и развойна дейност, държавни насърчителни програми

Kандидатстването за държавна субсидии, заеми или насърчителни мерки, за развитието на Вашия бизнес изисква време и усилия. Специалистите на Делойт в сферата на стимулите за развойна дейност и държавните насърчителни мерки имат голям опит в пркатическата подготовка, преговорите и договарянето на такива заявления. От началния анализ за приложимост до подаване на документите. Познанията и опитът на Делойт в тази специализирана област, предоставят на клиентите увереността, че стимулите, които могат да повлияят на разходите за бизнеса им, са разгледани и оценени.

Делойт предоставя услуги в сферата на научно-развойната дейност чрез методологията Incentives Insight. Тя се основава на I Smart технологията, която оптимизира и ускорява събирането и обработката на данните и информацията, необходими за вземане на обосновани бизнес решения.