Research and development claims preparation

Услуги

Подготовка на кандидатури по програми в областта на научноизследователската и развойна дейност

Научноизследователска и развойна дейност, държавни насърчителни програми

Идентифицирането на подходяща програма в областта на научноизследователската и развойна дейност и подготовката на необходимата документация за обосновка на кандидатурата е най-често непозната територия за дружества, които не разполагат с необходимите ресурси за изготвяне на документите за кандидатстване.

Делойт може да окаже съдействие по време на целия процес от подготовката на документите до предаването им. Делойт съчетава богатия данъчен технически опит на специалистите си, в сътрудничество с високо квалифицирани учени и инженери, което позволява да се обхванат множество аспекти при кандидатстването за субсидии и е предпоставка за висока оценка на научната обосновка на кандидатурата. Ние използваме глобални решения, базирани на технологиите за създаването на плавен процес с повишена прозрачност и за улеснение спазването на регулаторните промени.

За да бъде в състояние да предоставя тези услуги, Делойт използва Incentives Insight методология. Тя се базира на I-смарт технология и позволява оптимизиране и ускоряване на събирането и обработката на данни и информация, необходими за информирани бизнес решения по отношение на различни насърчителни програми