Indirect Tax - Tax Management Consulting

Услуги

Данъчно консултиране

Косвен данък

Преглед на съдържанието

Делойт предлага на дружества и публични органи подкрепа и съвети относно технологични решения за данъчно счетоводство и отчитане в сферата на глобалната търговия . Ние предоставяме решения съобразени със специфичните изисквания на клиентите, чрез глобални екипи, които се състоят от консултанти по информационни технологии, икономисти, бивши държавни служители, адвокати и представители на индустрията.
Ние помагаме на бизнеса при избора на доставчици на услуги за оценяване и идентифициране на решения; планиране митнически глобални търговски процеси; функционални и технически въведения; интегриране на търговски решения с различни ERP системи (SAP,Oracle, AS400-и други); както и следстартова поддръжка на приложенията.