Indirect Tax - Consulting

Решения

Консултиране в сферата на митническото облагане и глобалната търговия

Косвен данък

Преглед на съдържанието

Екипите на Делойт, предоставящи услуги в сферата на митническото облагане и глобалната търговия, включват юристи, счетоводители, одитори, митнически брокери, икономисти, бивши държавни служители и секторни специалисти. Ние консултираме компании относно фискалните и нефискални регулационни мита, данъци и санкции вследствие на неизпълнение, както и последиците от пълното преустановяване на вноса и износа, (например REACH (регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), митническо-търговско партньорство срещу тероризма, одобрен икономически оператор и други). Професионалистите на Делойт се отзовават на потребностите на компаниите, свързани с различни митнически режими и глобални пазари, включително съдействие за интеграция след сливането на компании чрез проследяване на митническите рискове и потенциалните данъчни облекчения, както и с последователно съдействие при идентифицирането на "пазарна" или "справедлива" стойност за митнически цели и целите на трансферното ценообразуване.