Trade compliance and controversy services

Услуги

Спазване на търговското законодателство и услуги за разрешаване на спорове

Косвен данък

Преглед на съдържанието

Компаниите са изправени както пред нарастващ брой изисквания за спазване на местните норми, наложени от държавите, в които оперират, така и пред по-строги мерки, прилагани от данъчните органи.

Делойт предлага ефикасни и икономически ефективни услуги, свързани с със спазването на глобалните търговски и митнически норми, в това число и ко-сорсинг и аутсорсинг опции. Ние помагаме на компаниите в управлението на риска и предлагаме навременна и прозрачна отчетност чрез прилагането на технологично базирани решения.

Това може да помогне за подобряване управлението на данни, тяхната цялост и точност. При възникване на противоречия, Делойт предоставя данъчно или процесуално съдействие при одити и проверки, консултации и справки. Открийте и се запознайте с услугите и подхода на Делойт, свързани със спазването на глобалните търговски и митнически норми.