Transactional consulting

Услуги

Консултиране при транзакции по отношение на косвени данъци

Косвен данък

Преглед на съдържанието

Често транзакциите не са част от ежедневните задачи на финансовия отдел или вътрешните експерти по косвени данъци. Делойт може да помогне в запълването на тази празнина от познания и опит, чрез консултиране относно тези транзакции от професионалисти, които специализират в косвени данъци и разбират естеството им.

Професионалистите на Делойт следват един цялостен подход чрез работа със специалисти по транзакции от отделите за финансовите консултации и други данъчни специалисти за предоставянето на съвети относно косвените данъци в рамките на контекста на сделката като цяло.

Ние съдействаме за идентифицирането на възможните данъчни или митнически рискове при транзакции и на последиците от възникналите косвени данъчни задължения върху разходите по сделката.

Съставяне на дю дилиджънс анализ на косвените данъци спомага за планирането на данъчните последствия върху интеграционните стратегии след сливане, приложени след завършване на сделката.

Transactions are often not part of the day-to-day operations of the finance department or in-house indirect tax experts. Deloitte can help address this knowledge and experience gap, through transaction advisory services delivered by professionals who specialize in indirect tax and understand the nature of transactions. Deloitte professionals follow a holistic approach by working with Deloitte transaction specialists in financial advisory, consulting, and other tax specializations to help deliver indirect tax advice within the context of the transaction as a whole. We help identify possible transaction tax or duty risks and the indirect tax implications on transaction costs. Indirect tax due diligence helps plan for the tax implications of post-merger integration strategies that will occur after a deal has been closed.
Transactions are often not part of the day-to-day operations of the finance department or in-house indirect tax experts. Deloitte can help address this knowledge and experience gap, through transaction advisory services delivered by professionals who specialize in indirect tax and understand the nature of transactions. Deloitte professionals follow a holistic approach by working with Deloitte transaction specialists in financial advisory, consulting, and other tax specializations to help deliver indirect tax advice within the context of the transaction as a whole. We help identify possible transaction tax or duty risks and the indirect tax implications on transaction costs. Indirect tax due diligence helps plan for the tax implications of post-merger integration strategies that will occur after a deal has been closed.
Transactions are often not part of the day-to-day operations of the finance department or in-house indirect tax experts. Deloitte can help address this knowledge and experience gap, through transaction advisory services delivered by professionals who specialize in indirect tax and understand the nature of transactions. Deloitte professionals follow a holistic approach by working with Deloitte transaction specialists in financial advisory, consulting, and other tax specializations to help deliver indirect tax advice within the context of the transaction as a whole. We help identify possible transaction tax or duty risks and the indirect tax implications on transaction costs. Indirect tax due diligence helps plan for the tax implications of post-merger integration strategies that will occur after a deal has been closed.
Transactions are often not part of the day-to-day operations of the finance department or in-house indirect tax experts. Deloitte can help address this knowledge and experience gap, through transaction advisory services delivered by professionals who specialize in indirect tax and understand the nature of transactions. Deloitte professionals follow a holistic approach by working with Deloitte transaction specialists in financial advisory, consulting, and other tax specializations to help deliver indirect tax advice within the context of the transaction as a whole. We help identify possible transaction tax or duty risks and the indirect tax implications on transaction costs. Indirect tax due diligence helps plan for the tax implications of post-merger integration strategies that will occur after a deal has been closed.
Transactions are often not part of the day-to-day operations of the finance department or in-house indirect tax experts. Deloitte can help address this knowledge and experience gap, through transaction advisory services delivered by professionals who specialize in indirect tax and understand the nature of transactions. Deloitte professionals follow a holistic approach by working with Deloitte transaction specialists in financial advisory, consulting, and other tax specializations to help deliver indirect tax advice within the context of the transaction as a whole. We help identify possible transaction tax or duty risks and the indirect tax implications on transaction costs. Indirect tax due diligence helps plan for the tax implications of post-merger integration strategies that will occur after a deal has been closed.