Акценти

Technology Fast 50

Покана за участие в конкурса на Делойт за 2015 

Делойт обявява началото на регистрацията за участие в класацията Technology Fast 50 в Централна Европа. Престижният регионален конкурс за компаниите в технологичния сектор за 16-та поредна година откроява, както утвърдените, така и новите технологични компании в региона.

София, 18 Май – Делойт постави началото на регистрацията за годишното си издание на Technology Fast 50 – класация за най-динамично развиващите се технологични компании в ЦЕ. Делойт провежда тази програма за 16-та поредна година в страните от Централна Европа (включващи Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска, Черна Гора, Чехия).

През изминалата 2014 година две български компании - Мнемоника и Империя Онлайн успяха да се класират сред най-бързо растящите технологични компании в региона. Компаниите Инвестор.БГ, E-CARD, Интерконсулт България, Технологика, Телерик, бяха сред финалистите от предишните издания на класацията.

Класирането на технологичните компании се извършва на база ръст на приходите за 4-годишен период. В тазгодишното издание ще бъдат анализирани приходите от 2011 до 2014 г.


Класацията е разделена на три категории:

Основна категория - Fast 50

За да може дадена компания да участва в тази категория е необходимо да отговаря на следните критерии:

  • Реализирани приходи на годишна база най-малко 50 000 евро за всяка година от последните 4 години (2011-2014 г.)
  • Седалището на компанията да се намира в държава от Централна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска, Черна Гора, Чехия);
  • Компанията да развива или произвежда собствена технология, или да отделя значителни средства за научноизследователска и развойна дейност;
  • Да притежава фирмена структура, която изключва филиали с мажоритарна собственост на чуждестранни стратегически компании.

Победителите се определят сред регистриралите се участници, въз основа на критериите за допустимост - по ръст на приходите за последните четири години (2011-2014 г.)

Изгряващи звезди

В категорията „Изгряващи звезди” Делойт се номинират млади компании, които имат голям потенциал за развитие, но са отскоро на пазара и не могат да отговорят на условието за минимум четири годишна дейност. Тези компании трябва да развиват своята дейност между 3 и 4 години и да реализират приходи над 30 000 евро за всяка една от последните три години (2012-2014 г). Останалите критерии са същите, както за основната категория на TF50.

Категория „Големите 5“

Тази категория класира големи динамично развиващи се технологични компании, които са постигнали изключителен растеж през предходните четири години. За допустимост в тази категория компаниите трябва да отговарят на същите критерии, като в основната категория на TF50, с изключение на годишните приходи за последната финансова година (2014), които трябва да надхвърлят 25 млн. евро.
За да се регистрирате он-лайн и да получите повече информация относно критериите на допустимост, моля посетете www.deloitte.com/fast50ce.

Допуснатите кандидати ще бъдат въведени автоматично в разширения европейски формат на конкурса Deloitte EMEA Technology Fast 500.
Регистрациите за тазгодишното издание на класацията ще приключат на 15 юли 2014 г. Резултатите от класирането ще бъдат обявени през октомври 2015 г.

Полезна ли Ви беше тази информация?