Прогнози

Прогнозите на Делойт за развитието на ТМТ индустриите за 2014 година

Преносимите технологии бележат ръст, Фаблетите с по-големи продажби от Таблетите, увеличение на постъпленията от продажби на премиум спортни права за излъчване

10 милиона броя преносими технологии ще бъдат продадени през 2014 година, генерирайки приходи от 3 милиарда щатски долара, продажбите ще надвишат 100 милиона броя до 2020 година

Развитието на глобалните технологии, медии и телекомуникации за 2014 година, включват следните тенденции: 10 милиона броя преносими технологии ще бъдат продадени през тази година; 50 милиона домакинства ще удвоят използването на платените телевизионни програми; глобалните постъпления от продажбите на премиум спортни права ще се увеличи с 14 процента, начело със спортните лиги в Северна Америка и европейските футболни първенства; потенциално увеличение на eVisits, според 13-тото издание на Доклада на Делойт „ Прогнози – Технологии, Медии, Телекомуникации през 2014г“. В допълнение докладът предвижда фаблетите – смартфони с по-големи размери на дисплея, комбинация между телефон и таблет – да надвишат продажбите на таблети с около 25 милиарда щатски долара. Глобалните продажби на смартфони, таблети, преносими компютри, ТВ системи и гейминг конзоли ще надвишат 750 милиарда щатски долара през 2014 година.

„Нашият доклад отразява детайлно тенденциите в индустрията, които се следят с интерес и често биват оспорвани. Въпреки, че съществуваше несигурност около преносимите технологии, ние прогнозираме, че потребителският интерес ще доведе до приходи на стойност 3 милиарда щатски долара от продажби на очила, часовници и технологични фитнес ленти. Очакваме удвояване на броя на ползвателите на Pay TV, което е в противоречие с историческите очаквания за изцяло безжични технологии казва Jolyon Barker, лидер на Глобалната ТМТ индустрия в Делойт.

„В допълнение, продадените смартфони, които представляват най-голямата част от групата на т. нар. интерактивни всекидневни стаи (с приходи в размер на 375 милиарда щатски долара през 2014 г.) достигат насищане сред повечето възрастови групи. Изключение прави единствено възрастовата група 55+, сред която ще се наблюдава рязко увеличение на потреблението на смартфони през тази година. През 2014 година, услугите за IM съобщенията на мобилните телефони ще генерират около 70% от всички изпратени съобщения, но ще формират само около 3% от приходите. Всеки ден, около 70 милиарда съобщения ще бъдат изпращани чрез мобилни устройства, от които само 21 милиарда, чрез услугата кратки съобщения (SMS). Очакваните приходи от текстови съобщения са в размер на около 100 милиарда щатски долара, в сравнение с 2 милиарда щатски долара от услугите за незабавни съобщения (IM). В глобален мащаб обемът на незабавните съобщения и текстовите съобщения ще се увеличава, въпреки че в някои от развитите пазари ще се наблюдава спад в обемите на кратките текстови съобщения (SMS). Допълнително, 2014 ще бъде годината на поколението на възраст над 55 години. Тази група е изправена пред редица предизвикателства и възможности. „Ангажирането на тази група да използват всички функции на техните смартфони, а не единствено функцията на обикновен телефон, предоставя големи възможности. Предизвикателството е, че една четвърт от собствениците на тези смартфони не биха използвали мобилни приложения“ добавя Баркър.

Тазгодишните прогнози отчитат увеличение на eVisits (виртуални посещения) и се очаква те да се превърнат в масова практика. „Ще наблюдаваме повратна точка при тяхното използване, което отчасти се дължи на натиска да се редуцират медицинските разходи и да се подобри качеството на медицинската грижа, но най-вече това се дължи на промените в технологиите и телекомуникационната инфраструктура“, добавя Баркър. Докладът отразява някои тенденции и след 2014 година и предвижда „перфектна буря“ от условия, които могат да превърнат Масовите Отворени Онлайн Курсове (МООК) в основен фактор до 2020 година, представляващ почти 10% от всички курсове в професионалното и продължаващото образование. Нова технология, алтернативни начини на преподаване и необходимостта непрекъснато да се актуализират знания, потвърждават тенденцията, предполагаща, че MOOК ще нарастват в дългосрочен план, дори ако се наблюдава кратко прекъсване през 2014 година.

Допълнителните акценти и детайли от годишните ТМТ прогнози, които ще повлияят пазара през 2014 г. включват:

Технологии
 • Преносими технологии - Очилата са на ход – Очаква се през 2014 г. да бъдат продадени около 10 милиона броя смарт очила, фитнес ленти и часовници и да се генерират 3 милиарда US долара. От тези удобни за носене компютърно-технологични придобивки, умните очила се очаква да генерират най-много приходи, от продажби на около четири милиона единици на средна пазарна цена от 500 US долара. От смарт фитнес лентите се очаква да бъдат продадени около четири милиона единици, на средна пазарна цена от 140 US долара; умните часовници се очаква да достигнат продажби на около два милиона единици, на средна пазарна цена от 200 US долара.
 • Интерактивни всекидневни стаи за 750 милиарда US долара - Наближаваме платото – Глобалните продажби на смартфони, таблети , компютри, ТВ системи и конзоли за видеоигри ще надхвърлят 750 милиарда US долара през 2014 година, което представлява ръст с 50 милиарда спрямо 2013 година, и почти удвоен резултат от 2007 година. Независимо от това, продажбите се очаква да продължат да растат , но със забавен темп спрямо последните 10 години, с прогнозиран таван от около 800 милиарда долара годишно.
 • Масови Отворени Онлайн Курсове (МООК) - все още зона без пробив, но бъдещето е светло. Студентските регистрации за МООК ще се увеличат със 100 процента спрямо 2012, до над 10 милиона курса, но ниският процент на завършили сочи, че по-малко от 0,2 процента от всички курсове, завършени през 2014 ще бъдат МООК. Нарастващата осведоменост за онлайн обучението ще принуди образователните институции да повишат инвестициите в тази област, да насърчат одобрението на онлайн образованието и акредитирането, и да повишат участието на корпоративните обучаващи се групи.
 • Електронни визити - Домашните посещения на 21 век – В глобален мащаб се очаква да бъдат извършени 100 милиона виртуални визити, които потенциално ще спестят 5 милиарда US долара, в сравнение с цената на лично посещение от лекар, което ще представлява ръст от 400 процента спрямо нивата от 2012 година.
 • От едно към много: пазарът на таблети се структурира. Компактните таблети (с екрани по-малки от 9 инча) ще надминат класическите таблети ( 9 инча и по-големи) за първи път. До края на първото тримесечие , очакваме базата на компактните таблети да бъде 165 милиона единици, изпреварвайки леко тази на класическите таблети , която ще е 160 милиона единици
Медии и развлечения
 • Удвояване на плащанията за Телевизия. До края на 2014 година близо 50 милиона домакинства по света ще имат два или повече абонаменти за платена телевизия, като допълнителните абонаменти ще генерират около 5 милиарда US долара приходи. Други 10 милиона домакинства ще получат премиум програмиране, като част от абонамента си към други услуги , като например широколентов достъп.
 • Разпространение на спортни права - Премиум плюс. Стойността на правата за премиум излъчване на спортни събития ще се увеличи до 24,2 милиарда US долара, 14 процентно увеличение от 2013 година, равняващо се на допълнителни 2,9 милиарда US долара. Това повишение на таксите за права ще бъде подпомогнато и от нови споразумения с челните Европейски футболни първенства и Северно Американските спортни лиги.
 • Измерване на телевизията - за добро или лошо. Измерването на гледаемостта на националните телевизионни програми би трябвало да стане по-точно за десетки милиони зрители, благодарение на представянето на хибридното измерване, което позволява включването на гледанията, които се извършват и от компютри, таблети и смартфони, в общия брой на гледанията, а така също включва и други групи данни, като тези за канали, излъчвани от декодери и данни от сървъри за видео по поръчка.
 • Авторските права увеличават звукозаписните приходите – Приходите от авторските и изпълнителските права би трябвало да надхвърлят един милиард долара за първи път. За звукозаписната музикална индустрия, достигаща 16 милиарда долара, това е една значителна сума.
Телекомуникации
 • Phablets – смартфон и таблет в едно – Доставките на “phablets”, смартфони с 5.0 – 6.9 инчови екрани, ще представляват една четвърт от всички продадени смартфони, или 300 милиона единици. Това е два пъти повече от обема за 2013, и 10 пъти повече от продажбите за 2012 година. Но след първоначалния бърз потребителски успех, 2014 година може да се окаже връхна точка за phablet – ите, тъй като се очаква само една част от потребителите на смартфони да са готови да работят с толкова голямо устройство.
 • Бездната на смартфон генерацията: Над 55? Няма приложение за това – Потребителите на възраст над 55 години ще бъдат в групата, при която ще има най-бързи темпове на растеж на навлизането на смартфоните в развитите пазари. Притежанието ще нарасне до 45-50 процента до края на годината, по-ниско от приблизителните 70 процента на навлизане при групата на 18 – 54 годишните, но все пак това е 25 процентно увеличение спрямо 2013 година.
 • SMS срещу IM: качество срещу количество – Услугите за мигновени съобщения за мобилни телефони (MIM) ще достигнат повече от два пъти по-голям обем от SMS съобщенията (50 милиарда срещу 21 милиарда на ден).
 • Устойчиви устройства за данни за 250 US долара: преоткриването на мобилни работни групи – Очаква се първоначалната цена за устойчиво свързано устройство за данни да падне до 250 US долара. Тези устройства могат да бъдат използвани от мобилни служители, или при изпълнение на специфични задачи, като например при чек-ин на коли под наем, инспектиране на магистрали или при доставка на пратки.

Всички детайли относно глобалните ТМТ прогнози може да намерите тук

Полезна ли Ви беше тази информация?