Акценти

Покана за участие в конкурса на Делойт Централна Европа Technology Fast 50

2016

Делойт обявява началото на регистрациите за участие в класацията Technology Fast 50 в Централна Европа. Престижният регионален конкурс за компаниите в технологичния сектор за 17-та поредна година откроява както утвърдените, така и новите технологични компании в региона.

Делойт поставя началото на регистрациите за своето годишно издание на Technology Fast 50 – класация за най-динамично развиващите се технологични компании в Централна Европа. Делойт провежда тази програма за 17-та поредна година в централно-европейските страни (включващи Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска, Черна Гора и Чехия). През изминалата 2015 година две български компании – Булпрос Консултинг и Империя Онлайн успешно се класираха сред 50-те най-бързо растящите технологични компании в региона. През 2014 година Мнемоника АД и Империя Онлайн бяха сред финалистите. Компаниите Инвестор.БГ, Интерконсулт България, Универсал К, E-CARD, Телерик, Технологика се класираха в предишните издания на класацията.

Класирането на технологичните компании се извършва на база ръст на приходите за 4-годишен период. В тазгодишното издание ще бъдат анализирани приходите от 2012 до 2015г.

Класацията е разделена на три категории и една специална награда:

Основна категория - Fast 50

За да може дадена компания да участва в тази категория е необходимо да отговаря на следните критерии:

  • Реализирани приходи на годишна база най-малко 50 000 евро за всяка година от последните 4 години (2012-2015 г.)
  • Седалището на компанията да се намира в държава от Централна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска, Черна Гора, Чехия)
  • Компанията да развива или произвежда собствена технология, или да отделя значителни средства за научноизследователска и развойна дейност
  • Да притежава фирмена структура, която изключва филиали с мажоритарна собственост на чуждестранни стратегически компании. 

Победителите се определят сред регистриралите се участници на база критериите за допустимост - по ръст на приходите за последните четири години (2012-2015 г.) 

Изгряващи звезди
В категорията „Изгряващи звезди” Делойт номинира „млади“ компании, които имат голям потенциал за развитие, но са отскоро на пазара и не могат да отговорят на условието за минимум четири годишна дейност. Тези компании трябва да развиват своята дейност между 3 и 4 години и да реализират приходи над 30 000 евро за всяка една от последните три години (2012-2015 г). Останалите критерии са същите, както за основната категория на TF50.

Категория „Големите 5“
Тази категория класира големи динамично развиващи се технологични компании, които са постигнали изключителен растеж през предходните четири години. За допустимост в тази категория компаниите трябва да отговарят на същите критерии като в основната категория на TF50, с изключение на годишните приходи за последната финансова година (2015), които трябва да надхвърлят 25 млн. евро.

Most Disruptive Innovation
Най-новото допълнение към програмата е специалната награда "Most disruptive innovation", която откроява компания, разработваща уникален и иновативен продукт или предоставяща услуги, които имат революционно въздействие върху пазара. Само един победител ще бъде избран на базата на оценка от независимо жури.
За да се регистрирате он-лайн и да получите повече информация относно критериите на допустимост, моля посетете www.deloitte.com/cefast50.
Допуснатите кандидати ще бъдат въведени автоматично в разширения европейски формат на конкурса Deloitte EMEA Technology Fast 500.
Регистрациите за тазгодишното издание на класацията ще приключат на 14 август 2016 г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени през последното тримесечие на 2016 г.

 

Полезна ли Ви беше тази информация?