Екип

Аделина Миткова

Старши мениджър

Аделина Миткова

Области на практикуване: банкови и финансови услуги, включително устойчиво финансиране и платежни услуги, корпоративно и търговско право, регулаторно съответствие, мерки срещу изпирането на пари, защита на личните данни и защита на потребителите, дигитално право и интелектуална собственост

Аделина е завършила Юридичесия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е член на Софийската адвокатска колегия от 2009 г.
Аделина е в процес на квалификация като английски адвокат по програмата QLTS.

Английски и немски

Аделина Миткова