Екип

Александър Радичков

Старши адвокат, Делойт Лигъл

Александър Радичков

Области на практикуване: трудово, корпоративно право, сливания и придобивания, преструктуриране

Александър е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по Право и е член на Софийската адвокатска колегия от 2016 г.
Завършил е успешно разширен курс по медицинско право.
 

Александър Радичков