Екип

Димитър Попов

Съдружник "Консултиране"

Димитър Попов

Дмитър е съдружник "Консултиране" в Делойт в България и отговаря за дейностите по трансформация на операциите и платежните практики в Централна Европа. Димитър работи с клиенти в посока дефиниране на тяхната стратегия и подход за трансформация, подобряване на основните им бизнес операции, приемане на дигитален подход и увеличаване на оперативната им ефективност. Той е професионалист в областта на управлението на ликвидността, като е консултирал глобални клиенти по темите ликвидност и технологии за плащания.

Димитър Попов