Екип

Серафим Стойновски

Юрист

Серафим Стойновски

Магистър по право, завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2022 г.

Английски

Серафим Стойновски