Екип

Христо Милушев

Правен консултант, Делойт Лигъл

Христо Милушев

Области на практикуване: банки и финанси, регулации, интелектуална собственост и конкуренция.

Христо Милушев