Екип

Ирена Колева

Старши адвокат, Делойт Лигъл

Ирена Колева

Области на практикуване: регулаторно съответствие, трудовоправни въпроси, околна среда, енергетика, защита на личните данни.

Ирена Колева