Екип

Яна Пенчева

Вътрешен координатор на проекти, Делойт Лигъл

Яна Пенчева

Яна Пенчева