Екип

Калоян Йорданов

Мениджър

Калоян Йорданов

Области на практикуване: корпоративно и търговско право, сливания и придобивания, преструктуриране, несъстоятелност, недвижими имоти, лизинги, банкови и финансови сделки

Калоян е член на Софийската адвокатска колегия. Има магистърска степен по Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по Бизнес администрация от Нов български университет.

Калоян беше отличен като „Партньор от следващо поколение“ в областта на правото, свързано с недвижимите имоти и строителството, от правната директория Legal500.

Английски

Калоян Йорданов