Екип

Момчил Чергански

Директор Одит

Момчил Чергански

Момчил притежава повече от 26 годишен опит в Делойт от асистент до директор по одити. Участвал е в редица одиторски ангажименти, диагностични прегледи и приватизационни проекти за национални и международни клиенти и е извършвал одити в съответствие с Националните счетоводни стандарти, МСФО, Общоприетите счетоводни принципи на САЩ, Гърция и Великобритания. Неговата специализация през последните 15 години включва предоставяне на услуги на финансови институции, като той притежава задълбочени познания относно финансовите пазари, продукти и процеси. Също така е обслужвал производствени и търговски предприятия, както и компании за възобновяема енергия.

Момчил Чергански