Екип

Никола Статев

Правен консултант, Делойт Лигъл

Никола Статев

Области на практикуване: търговско право, недвижими имоти

Никола Статев