Екип

Росен Иванов

Адвокат, Делойт Лигъл

Росен Иванов

Области на практикуване: корпоративно и търговско право, съдебни производства

Росен Иванов