Studenti a absolventi

Připojte se k nám

Studenti a absolventi

Jsme Deloitte. A baví nás to. Tečka

Jsme mezinárodní společnost působící ve více než 150 zemích světa. Poskytujeme profesionální služby v oblasti auditu, daní, práva a poradenství (i v oblastech jako např. energetika, bankovnictví, IT či marketing). Celosvětově je nás přes 220 tisíc Deloitťáků.

Proč si vybrat Deloitte?

Flexibilita – Možnost plánovat si svůj čas je velmi důležité, a proto jsme vstřícní osobním požadavkům a preferencím.

Rozvoj a vzdělávání – K dispozici máme velké množství kurzů zaměřených na různá témata. Nejintenzivnější rozvoj však probíhá přímou účastí na projektech.

Know-how – Máme mnoho expertů na různé oblasti, od financí přes právo až po technologie. U nás máte možnost učit se od těch nejlepších v oboru.

Kariérní růst – Pravidelné hodnocení a povyšování u nás probíhá každým rokem. V některých oblastech u talentovaných kolegů je proces častější.

Neformální kultura – K přátelské atmosféře samozřejmě patří tykání a společné neformální aktivity po práci. Odbouráváme tím bariéry a vzájemná kooperace je mnohem efektivnější.

Oblasti, ve kterých u nás můžeš pracovat

V průběhu celého roku k nám studenti a absolventi nastupují nejčastěji do těchto pěti oblastí:

Audit & Assurance

Auditor je takový finanční detektiv. Pracuje v terénu, tedy v samotném zázemí klienta, za kterým často cestuje a kterých potká za rok opravdu hodně. Pokaždé začíná detailním zkoumáním obchodních aktivit klienta. Jen tak lze poskytnout kvalitní posouzení finančního stavu dané společnosti, které se od auditorů z Deloitte očekává. Poté se pomocí různých testů zkoumají rizikové oblasti aktivit firmy a výsledky se srovnávají s údaji z účetní uzávěrky. Nakonec je vydán výrok auditora a zpráva pro vedení a vlastníky firmy, která upozorňuje nejen na případná rizika v činnosti společnosti, ale i na různé náměty a příležitosti pro zlepšení byznysu.

Consulting

Management a Technology Consulting je hlavně o dvou věcech – projektech a lidech. Budeš pracovat pro rozmanité firmy, které se potýkají s různými výzvami, k jejichž řešení si konzultanti skládají vhodné týmy expertů z vlastních řad. Celý proces začíná tím, že nám klient vysvětlí svůj problém, my důkladně zanalyzujeme současnou situaci, identifikujeme cíle a nalezneme možnosti, jak jich nejlépe dosáhnout. Poté se plán s klientem upravuje až do chvíle, kdy vznikne kýžený kompromis. V tu chvíli se projekt může reálně rozběhnout. Postup je vždy podobný, ale díky rozmanitosti klientů a výzev se téměř nestane, že by člověk dělal dvakrát stejnou věc.

Daně

Firmám pomáháme ve specializovaných otázkách formou poradenství nebo za ně přebíráme část zátěže formou kompletního outsourcingu. V daňovém poradenství má každý daňař svoji oblast, na kterou se soustředí a stává se v ní expertem. Na začátku musíme co nejlépe prozkoumat a pochopit podnikání klienta, bez toho se těžko radí. Až poté pomáháme klientovi řešit provozní i strategické daňové otázky. Jako finanční nebo mzdový/á účetní se v Deloitte ale také neztratíš. Máme tým, který kompletně outsourcuje účetnictví klienta. V poslední době čím dál častěji vytváříme také vlastní softwarové nástroje, abychom zvládali danou agendu lépe a efektivněji.

Finanční poradenství

Finanční poradenství se zaměřuje na fúze a akvizice. U nás budeš pracovat jak pro majitele, kteří prodávají svoji firmu a hledají investora, tak pro kupující společnosti, ať už je jejich cílem vstup na nový trh, posílení vlastního podnikání nebo se jedná o Private Equity fond. Budeš mít příležitost nahlédnout do fungování firem z různých odvětví – od energetiky přes dopravu, výrobu, obchod až po zdravotnictví. Máme tři týmy a každý z nich se podílí na úspěchu transakce. Někteří kolegové se zaměřují na průběh projektu a jednání s klientem, další na due dilligence a jiní zase na oceňování a finanční modely, a to nejen na transakcích, ale i jako soudní znalci.

Právní poradenství

Možná si myslíš, že když je Deloitte z velké části auditorská firma, budeme řešit hlavně audit a daně. To je ale chyba! Náš záběr je široký a naše advokátní kancelář dělá v právu v podstatě vše s výjimkou trestu a rodiny. Rozmanité nejsou jen právní předpisy, které při práci používáme, ale i naše právní služby. Naše práce není kopírování paragrafů ze zákona, ale řešení business zadání vyžadující značně kreativní přístup a schopnost číst v předpisech mezi řádky. Jsme advokátní kancelář, která pro klienty zpracovává komplexní případy, které často vyžadují i mezinárodní zapojení mnoha expertů, a to i jiných než právních.

Akce

Po celý školní rok se pravidelně setkáváme se studenty nejen na vysokých školách, ale pořádáme spoustu akcí také na našich pobočkách. Přijďte nás poznat osobně. Nejlepší jsme totiž naživo!

Byl pro Vás tento článek přínosný?