ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Poslední revize: 17 ledna 2014

Úvod

Stránka Deloitte.com zahrnuje jednotlivé stránky specializované dle globálního zaměření, jednotlivých zemí, regionů nebo kanceláří, přičemž všechny náleží pod hlavičku Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") nebo hlavičku některé z jejích členských firem či spřízněných společností těchto firem (souhrnně označovaných jako "Síť Deloitte"). Tyto jednotlivé stránky jsou uvedeny v pravém horním rohu každé internetové stránky.

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na konkrétní webové stránky deloitte.com označené jako Česká republika uvedené v pravém horním rohu, které jsou dále označovány jako "tato webová stránka".

Deloitte v České republice je součástí společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou DTTL . Společnost Deloitte v České republice je místní organizace, která dbá na ochranu osobních údajů a která je označována také jako "my", "nás" nebo "naše". Deloitte v České republice je provozovatelem této webové stránky v rámci sítě členských firem společnosti Deloitte. Následující prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak chráníme informace návštěvníků získané prostřednictvím této internetové stránky.

Využitím této internetové stránky souhlasíte s využíváním těchto informací v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme, že existují také konkrétní internetové stránky deloitte.com jednotilvých zemí, regionů nebo zastoupení. Tyto samostatné globální, národní, regionální stránky a stránky konkrétních zastoupení poskytují příslušné subjekty, které je spravují, a my za ně neodpovídáme. Tyto stránky i jiné webové stránky, které mohou být s touto stránkou propojené, se neřídí tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Doporučujeme návštěvníkům, aby si zkontrolovali prohlášení o ochraně osobních údajů každé stránky, než na ni poskytnou osobní údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být podle potřeby doplněno nebo upraveno prohlášeními, která jsou specifická pro určité oblasti této stránky (např. nábor). Další údaje o online náborovém procesu jsou uvedeny v konkrétním prohlášení, kterým se tato oblast řídí.

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím služby správce sítě pomocí odkazu kontaktujte nás.

 

Shromažďování informací

Jako návštěvník nemusíte pro používání těchto stránek poskytovat žádné osobní údaje. Tato stránka pouze shromažďuje osobní údaje, které návštěvníci konkrétně a dobrovolně poskytují. Tyto informace mohou mimo jiné obsahovat vaše jméno, pracovní pozici, adresu společnosti, emailovou adresu a telefonní a faxové číslo.

Můžeme rovněž ukládat a uchovávat veškerý obsah, který nám bude poskytnut z Vaší strany, včetně, avšak ne pouze, komentářů v blozích, fórech, příspěvcích v internetové encyklopedii nebo jiných aplikacích v rámci sociálních médií a služeb, které nabízíme.

 

Informace v logu, cookies a internetové tagy

Tato stránka shromažďuje standardní internetové informace poskytnuté při logování, včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu a odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu stránek a usnadnili navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat také cookies (malé textové soubory skladované v prohlížeči uživatele) nebo internetové tagy (elektronická zobrazení, která internetovým stránkám umožňují počítat návštěvníky určité stránky nebo zpřístupňují určité soubory cookies) pro sběr souhrnných údajů. Další údaje o tom, jak cookies a další technologie využíváme a jak je lze mít pod kontrolou, najdete v oznámení o souborech cookie.

 

Využívání informací

V některých případech může dojít k tomu, že prostřednictvím této stránky budete poskytovat své osobní informace, například za účelem získání přístupu k určitým obsahům, k účasti na hostitelské události, k zodpovězení dotazníku či vyžádání informací týkajících se určité problematiky. Vámi poskytnuté informace v takových případech budou využity za účelem zpracování Vaší žádosti a za účelem přizpůsobezní a zkvalitnění této internetové stránky a s ní souvisejících služeb, které Vám nabízíme. Vaše osobní údaje můžeme rovněž využít pro marketingové účely nebo abychom Vám zasílali propagační materiály a sdělení týkající se služeb poskytovaných společnostmi Sítě Deloitte, o kterých si myslíme, že by pro Vás mohly být zajímavé. Můžeme Vás rovněž kontaktovat za účelem získání zpětné vazby na naše služby poskytované společnostmi ze Sítě Deloitte nebo za účelem tržních a jiných průzkumů.

Vaše osobní údaje mohou být využity také k ochraně našich práv nebo majetku a práv našich uživatelů, popř. pro dodržení právního postupu.

Kdykoli můžete požádat, abychom Vám již nezasílali e-maily nebo další sdělení, která budou reagovat na osobní údaje, které jste nám prostřednictvím této stránky poskytli.

 

Poskytnutí informací třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout ostatním členům sítě Deloitte, abychom vám mohli posílat informace, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat, a pro tržní a výzkumné účely. Osobní údaje také můžeme poskytovat členům sítě Deloitte a dalším třetím stranám, abychom mohli reagovat na vaše dotazy a požadavky v rámci korporátních transakcí, jako jsou prodej, divestice, fúze a akvizice, nebo v případě, že pro nás tyto strany informace spravují.

V rámci poskytování údajů podle zásad uvedených výše se může stát, že osobní data budou poskytnuta do zemí či oblastí, jejichž požadavky na ochranu osobních údajů se mohou lišit od pravidel platných v místě vašeho působiště.

Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům činným v trestním řízení a pro potřeby regulačních a vládních agentur, nebo pro potřeby třetích stran, vždy v souladu s právními a regulačními požadavky a povinnostmi.

Poskytnutím informací na této internetové stránce souhlasíte s tím, že vámi poskytnuté údaje mohou být použity v souladu s výše uvedenými okolnostmi.

 

Blogy, fóra, wiki aplikace a další sociální média

Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na různé blogy, fóra, wiki a další aplikace a služby sociálních médií, které umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli (souhrnně "aplikace sociálních médií"). Jakékoli osobní nebo jiné údaje, které vložíte do jakékoli aplikace sociálních médií, jsou dostupné všem uživatelům aplikací sociálních médií, kteří si je mohou přečíst, shromažďovat a používat a jejichž jednání se téměř nebo zcela vymyká naší moci. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za to, dojde-li ze strany ostatních uživatelů aplikací sociálních médií k jakémukoli použití, zneužití či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji poskytnutými na těchto aplikacích sociálních medií.

 

Přístup k informacím

Prosíme návštěvníky stránky, kteří by rádi aktualizovali údaje o své osobě nebo si přejí, aby jim již nebyla zasílána žádná sdělení, aby se obrátili na správce našich webových služeb odesláním formuláře kontaktujte nás.  Jednotlivé žádosti o přístup k informacím nebo o změnu informací posoudíme dle příslušných právních předpisů.

 

Zabezpečení informací

Údaje poskytované uživateli na této internetové stránce jsou zabezpečeny technologickými a provozními opatřeními, která odpovídají požadavkům pro obchodní sféru a která zabraňují neautorizovanému přístupu k informacím, jejich zveřejnění, změně či znehodnocení.

 

Změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být podle potřeby změněno či upraveno. V případě, že dojde ke změnám v tomto prohlášení, změní se i datum poslední revize uvedené v horní části této stránky. Platnost upraveného či pozměněného prohlášení o ochraně osobních údajů počíná tímto datem. Doporučujeme všem uživatelům pravidelně kontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů, aby měli přehled o tom, jakým způsobem jsou jejich údaje chráněny.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ve světě interaktivního připojení k internetu ochrana osobních údajů dětí. Tato internetová stránka není vytvořena ani určena pro děti mladší třinácti let. Shromažďování a uchovávání údajů o jedincích mladších třinácti let není naším záměrem ani cílem.

 

Případné dotazy těch, kteří navštíví naši stránku

Pokud jste navštívili naši stránku a máte jakékoli dotazy či obavy týkající se osobních údajů, pošlete je prosím službě správce sítě pomocí odkazu kontaktujte nás.