Ochrana osobních údajů

Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů (Prohlášení o ochraně osobních údajů)

Poslední změna: 25. dubna 2023

Úvod

Deloitte Central Europe (dále jen „Deloitte CE“) je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited (dále jen „DCEHL“), která je členskou společnosti organizace Deloitte Touche Tohmatsu Limited (dále jen „DTTL“) ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené společnosti a firmy spojené s DCEHL, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. „Deloitte Network“ odkazuje ke společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited, členským firmám DTTL a jejich přidruženým subjektům. Všechny globální, národní, regionální nebo oborové webové stránky v rámci webu deloitte.com (viz pravý horní roh této webové stránky) poskytuje samostatný subjekt v rámci sítě Deloitte Network.

Deloitte.com/CZ jsou webové stránky společnosti Deloitte Česká republika, které spravuje společnost Deloitte Advisory s.r.o., Churchill I, Italská 2581/67, Praha, Česká republika (dále jen „správce webových stránek“ a „my“ „nás“ nebo „naše“), přidružená společnost DCEHL.

V tomto sdělení o shromažďování a zpracování osobních údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů“) uvádíme, jak chráníme informace návštěvníků shromážděné na této webové stránce. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na konkrétní webové stránky společnosti Deloitte CE uvedené v pravém horním rohu jako „Central Europe“, které jsou dále označovány jako „tyto webové stránky“.

Pro ostatní subjekty Deloitte CE ve střední Evropě jsou webové stránky pro jednotlivé země poskytovány identifikovaným subjektem Deloitte CE. Tyto jednotlivé webové stránky jsou uvedeny v pravém horním rohu. Vezměte prosím na vědomí, že ostatní webové stránky pro jednotlivé země, regiony a obory uvedené na webu deloitte.com jsou poskytovány jinými subjekty v rámci Deloitte Network nebo jejich spřízněnými subjekty a poskytovatel webových stránek za ně neodpovídá. Na tyto webové stránky, stejně jako na jiné webové stránky, které mohou být propojeny s těmito webovými stránkami, se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Doporučujeme návštěvníkům, aby se seznámili s prohlášeními o ochraně osobních údajů těchto dalších webových stránek.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, shromažďování a zpracování vašich osobních údajů při používání těchto webových stránek, kontaktuje nás prosím prostřednictvím tohoto formuláře.

Shromažďování a zpracování osobních údajů 

Jako návštěvník nemusíte pro používání těchto webových stránek poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím těchto webových stránek však mohou být shromažďovány osobní údaje, které návštěvníci poskytnou výslovně a dobrovolně. V takovém případě (na webové stránce je umístěn libovolný systém nebo aplikace na zpracování osobních údajů pro různé účely, např. průzkumy) bude váš souhlas se zpracováním osobních údajů získán příslušným správcem osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a před samotným shromažďováním a zpracováním osobních údajů budete o tomto procesu konkrétně vyrozuměni. 

Prostřednictvím těchto webových stránek nejsou shromažďovány ani zpracovávány žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).

Informace ze záznamů, soubory cookies a sledovací pixely

Tato stránka shromažďuje informace ohledně standardních logů ze serverů, včetně vaší IP adresy, typu a jazyka prohlížeče, doby přístupu a odkazujících webových stránek. Informace o tom, jak jsou zpracovávány soubory cookies, naleznete  v oznámení o souborech cookies. 

Pro zajištění efektivní správy těchto webových stránek a jejich zpřehlednění mohou tyto webové stránky ke shromažďování souhrnných údajů používat také soubory cookies (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele) nebo sledovací pixely (elektronické obrázky, které umožňují těmto webovým stránkám počítat návštěvníky dané stránky a získat přístup k určitým souborům cookies). Společnost Deloitte CE neshromažďuje ani neukládá žádné individuální (neagregované) soubory cookies. Máme přístup pouze k souhrnným údajům o souborech cookies pro funkční účely, které byly shromážděny v souladu s oznámením o souborech cookies.

Sociální média

Na těchto webových stránkách mohou být umístěny aplikace nebo služby sociálních médií, které vám umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli (dále jen „aplikace sociálních médií“). Veškeré osobní údaje nebo jiné informace, které poskytnete jakékoli aplikaci sociálních médií, mohou být čteny, shromažďovány a používány jinými uživateli této aplikace sociálních médií, nad nimiž nemáme žádnou nebo jen malou kontrolu. Proto za použití, zneužití nebo zcizení osobních údajů nebo jiných informací, které poskytnete jakékoli aplikaci sociálních médií, neneseme odpovědnost.

Poskytovatelé sociálních médií (např. LinkedIn a Facebook) mohou také používat další soubory cookies, sledovací pixely a jiné technologie ukládání dat, aby shromažďovali nebo přijímali informace z našich webových stránek a používali tyto informace k poskytování služeb měření návštěvnosti a cílené reklamy, nicméně se tak děje na základě jejich vlastního uvážení a se souhlasem každého návštěvníka.

Zásady používání údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

Zásady používání souborů cookies společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Každý návštěvník se může k těmto službám přihlásit předem a kdykoli, a to úpravou nastavení nástroje pro správu souborů cookies na webových stránkách nebo přímo v nastavení osobního účtu na příslušné platformě sociálních médií.

Ochrana údajů

Pro ochranu všech údajů poskytnutých návštěvníky prostřednictvím těchto webových stránek před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením jsme zavedli přiměřené komerční standardy technologického a provozního zabezpečení. V dubnu 2017 získala společnost Deloitte CE certifikát ISO/IEC 27001 pro systém řízení bezpečnosti informací. Norma ISO/IEC 27001 vyžaduje, aby byly všechny zásady a postupy společnosti Deloitte CE v souladu s osvědčenými závaznými postupy.

Změny dokumentu Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů

Změny dokumentu Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může na základě našeho uvážení příležitostně podléhat úpravám nebo změnám. Pokud v tomto Prohlášení provedeme případné změny, změníme v hlavičce této stránky datum poslední změny, od nějž začne být upravené nebo změněné Prohlášení o ochraně osobních údajů účinné. Doporučujeme vám, abyste toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně četli, a měli tak přehled o způsobu ochrany vašich údajů.

Ochrana osobních údajů dětí

Chápeme, jak důležité je v interaktivním online světě chránit soukromí dětí. Tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let ani na ně nejsou záměrně zacíleny. Naše společnost informace o osobách mladších 16 let záměrně neshromažďuje ani neuchovává.