Spotřebitelský a výrobní sektor

Současné obtížné prostředí vyžaduje od subjektů podnikajících ve spotřebním průmyslu schopnost chápat měnící se potřeby spotřebitelů a rychle reagovat odpovídajícími produkty. Aby toho tyto subjekty dosáhly, musí klást nepřeberné množství otázek a společnost Deloitte je zde proto, aby jim pomohla.