Výroba

Výrobci vědí lépe než kdokoliv jiný, že jedinou konstantou je změna. Pokud usilujete o dosažení udržitelného růstu, musíte se průběžně zajímat o nové technologie a procesy s cílem udržet štíhlý provoz, účelný dodavatelský řetězec a dobré vnitřní kontrolní mechanismy.

Řešení

Skupina pro výrobu

Náš globální integrovaný přístup, který kombinuje hluboké znalosti v četných vědních disciplinách a jejich inovaci se znalostmi příslušné obchodní činnosti a průmyslového odvětví pomáhá našim klientům dosahovat vynikajících výsledků.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Petr Michalík

Partner v oddělení auditu