deloitte growth technology people

O nás

O Deloitte

Celosvětová struktura Deloitte

„Deloitte“ je značka, pod kterou působí a spolupracují desítky tisíc prvotřídních odborníků v nezávislých společnostech po celém světě při poskytování služeb v oblasti auditu, poradenství, finančního poradenství, řízení rizik, daňového a právního poradenství a souvisejících služeb nejrůznějším klientům.

Tyto společnosti jsou členy Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou. Každá členská firma DTTL poskytuje služby v určitém regionu a řídí se zákony a pravidly pro odborné služby platnými v příslušné zemi nebo zemích, kde působí. Každá členská firma společnosti DTTL má jinou strukturu v souladu s právními normami a předpisy, běžnou praxí a jinými faktory dané země a může zajistit poskytování odborných služeb ve svém regionu prostřednictvím dceřiných společností, přidružených společností nebo jiných spřízněných subjektů. Ne všechny členské firmy DTTL poskytují všechny služby, a v některých případech služby související s auditem klientů nemusí být podle pravidel a nařízení veřejného účtování dostupné.

Společnost DTTL a členské firmy společnosti DTTL jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty, které nemohou ukládat povinnosti ostatním subjektům. Společnost DTTL a každá členská společnost DTTL odpovídá pouze za své vlastní jednání a opomenutí a neodpovídá za ostatní subjekty. Společnost DTTL (také označována jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje.

O Deloitte

Deloitte ve střední Evropě (Deloitte Central Europe)

„Deloitte Central Europe“ je regionálním sdružením subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou firmou DTTL ve střední Evropě. Služby jsou poskytovány dceřinými a přidruženými podniky Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky Deloitte Central Europe Holdings Limited jsou předními poskytovateli služeb v rámci regionu a poskytují služby prostřednictvím více než 6 000 osob, ve 44 kancelářích, v 18 zemích.

Deloitte v České republice

V České republice působí následující společnosti: Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Deloitte Security s.r.o. a Deloitte Assurance s.r.o. (společně dále jen "Společnosti Deloitte v České republice"), které jsou dceřinými nebo přidruženými společnostmi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Společnosti Deloitte v České republice jsou předními poskytovateli odborných služeb v oblasti auditu, daní, právního poradenství, finančního poradenství, podnikového poradenství a v oblasti řízení rizik, prostřednictvím více než 1000 tuzemských i zahraničních specializovaných odborníků.

Více informací o Společnostech Deloitte v České republice naleznete zde.

Právní informace o Společnostech Deloitte v České republice naleznete zde.

Považujete tyto informace za užitečné?