deloitte growth technology people

Přehledy

O Deloitte

Celosvětová struktura členských firem

„Deloitte“ je značka, pod kterou působí a spolupracují desítky tisíc prvotřídních odborníků v nezávislých společnostech po celém světě při poskytování služeb oblasti auditu, poradenství, finančního poradenství, řízení rizik a daní nejrůznějším klientům. Ne všechny členské firmy společnosti Deloitte poskytují všechny služby.

Tyto společnosti jsou členy Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou. Každá členská firma poskytuje služby v určitém regionu a řídí se zákony a pravidly pro odborné služby platnými v příslušné zemi nebo zemích, kde působí. V některých případech služby související s auditem klientů nemusí být podle pravidel a nařízení veřejného účtování dostupné.

Společnost DTTL služby klientům neposkytuje. Společnost DTTL a členské firmy společnosti DTTL jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty, které nemohou ukládat povinnosti ostatním subjektům. Společnost DTTL a každá členská společnost DTTL odpovídá pouze za své vlastní jednání a opomenutí a neodpovídá za ostatní subjekty. Každá členská firma působí pod názvem „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, nebo pod jiným podobným názvem. Každá členská firma společnosti DTTL má jinou strukturu v souladu s právními normami a předpisy, běžnou praxí a jinými faktory dané země a může zajistit poskytování odborných služeb ve svém regionu prostřednictvím dceřiných společností, přidružených společností nebo jiných subjektů.

Společnost Deloitte v České republice je členskou firmou společnosti DTTL. Více informací o společnosti Deloitte v České republice naleznete zde.

Právní informace o společnostech Deloitte v České republice naleznete zde.

V České republice působí pod značkou Deloitte společnosti Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPO a.s., Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o, advokátní kancelář,  Deloitte Security s.r.o. a ELBONA AUDIT s.r.o. (společně "Deloitte v České republice"). Společnosti Deloitte v České republice jsou součástí Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited je členem Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou.

Byl pro Vás tento článek přínosný?

Související články