deloitte growth technology people

O nás

O Deloitte

Celosvětová struktura Deloitte

„Deloitte“ je značkou, která celosvětově sdružuje téměř 415 000 zkušených odborníků spolupracujících v nezávislých společnostech při poskytování služeb v oblasti auditu a jiných ověřovacích služeb, podnikového a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik, jakož i daňových a souvisejících služeb vybraným klientům.

Tyto společnosti jsou členy Deloitte Touche Tohmatsu Limited, soukromé společnosti s ručením omezeným zárukou založené podle práva Anglie a Walesu („DTTL“ nebo také „Deloitte Global“). DTTL, tyto členské společnosti a jejich jednotlivé přidružené subjekty tvoří „organizaci Deloitte“. Každá členská společnost DTTL a/nebo její přidružené subjekty poskytují služby v určité zeměpisné oblasti a podléhají právním a profesním předpisům dané země nebo zemí, v nichž působí. Každá členská společnost DTTL má strukturu dle příslušných právních předpisů, pravidel či zvyklostí a jiných okolností a na daném území či územích může zajišťovat poskytování odborných služeb prostřednictvím svých přidružených subjektů.

Ne každá členská společnost DTTL nebo její přidružený subjekt poskytuje všechny služby, některé služby nemusí být dostupné klientům, kterým jsou poskytovány služby v souladu s pravidly a předpisy pro auditní a ověřovací zakázky. DTTL, jednotlivé členské společnosti DTTL a jejich přidružené subjekty jsou samostatnými a nezávislými právnickými osobami, které se vzájemně nemohou zavazovat ve vztahu k třetím osobám. DTTL, jednotlivé členské společnosti DTTL a jejich přidružené subjekty nesou odpovědnost pouze za své vlastní jednání či opomenutí a nikoli za jednání či opomenutí jiných členských společností DTTL či jejich přidružených subjektů. Organizace Deloitte je globální sítí nezávislých společností, a nikoliv partnerstvím či jedinou společností. DTTL neposkytuje služby klientům.

O Deloitte

Deloitte ve střední Evropě (Deloitte Central Europe)

polečnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou společností organizace Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené subjekty společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené subjekty společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním společnostem poskytujícím služby prostřednictvím více než 13 000 zaměstnanců z 45 pracovišť v 19 zeměpisných oblastech.

Deloitte v České republice

V České republice jsou služby poskytovány společnostmi Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Deloitte Security s.r.o. a Deloitte CZ Services s.r.o. (dále souhrnně „Deloitte v České republice“), které jsou přidruženými subjekty společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte je v České republice jednou z předních společností poskytujících odborné služby v oblasti auditu, podnikového poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby prostřednictvím více než 1 600 tuzemských a specializovaných zahraničních odborníků.

Více informací o Společnostech Deloitte v České republice naleznete zde.

Právní informace o Společnostech Deloitte v České republice naleznete zde.

Považujete tyto informace za užitečné?