Zahraniční obchod ČR

Analýza

Česko má jeden z nejnižších podílů domácí přidané hodnoty na celkovém vývozu

V průměru 61 % činí podíl domácí přidané hodnoty na českém vývozu, Česko se tak řadí mezi země s nejnižším obsahem vlastní přidané hodnoty ve vývozu. Nejvíce se na vývozu české přidané hodnoty podílí odvětví motorových vozidel (18 %), avšak obsah přidané hodnoty ve vývozu z tohoto odvětví je výrazně podprůměrný – pouze 46 %. Tato hodnota je v celosvětovém měřítku jednou z nejnižších. Nejen tyto závěry přinesla naše nejnovější Analýza českého zahraničního obchodu a pozice v globálních hodnotových řetězcích. Jaká jsou další klíčová zjištění?

  • Nejvíce české přidané hodnoty míří do Německa (24 %), s odstupem následují Slovensko (7 %) a Polsko (6 %). Pokud bychom však brali v úvahu země konečné spotřeby, jsou po Německu druhým největším konečným odběratelem české připadané hodnoty USA, Francie a Velká Británie.
  • Největšími vývozci své přidané hodnoty jsou Saudská Arábie, Brunej (obě země 95 %), Kazachstán, Argentina (obě země 93 %) a USA (91 %). U prvních čtyř zmíněných zemí stojí za tímto vysokým procentem vývoz základních surovin (ropa, ropné produkty, u Argentiny pak produkty zemědělské).
  • Na opačném konci žebříčku z pohledu vývozu domácí přidané hodnoty se nacházejí Lucembursko (31 %) a Malta (41 %).
  • ČR má v rámci zemí OECD třetí největší vzdálenost své produkce od konečného spotřebitele. To znamená, že Česko více produkuje v odvětvích, která stojí uprostřed nebo na začátku výrobního řetězce.
  • Česko je typickou malou otevřenou ekonomikou, která je silně zapojena do komplexních globálních hodnotových řetězců (GVC) a zároveň vykazuje nižší podíl domácí přidané hodnoty na vývozech, protože česká ekonomika ve výrobě intenzivně využívá zahraničních meziproduktů. Účast Česka v GVC se mezi roky 2005 a 2015 zvýšila o více než desetinu.

V jakých procentech se pohybuje domácí a zahraniční přidaná hodnota ve vývozech jednotlivých odvětví? Kolik zaměstnanců je v českém podnikatelském sektoru navázáno na zahraniční poptávku? A jak je to v ostatních zemích? Chcete se o mezinárodním obchodu dozvědět více? Přečtěte si kompletní analýzu zaměřenou na český zahraniční obchod a pozici ČR v globálních hodnotových řetězcích.

Analýza Made in World
Považujete tyto informace za užitečné?