Perspektivy

Umění úspěchu

Podpora mladých talentovaných umělců

Umění úspěchu je unikátní projekt Deloitte, který vznikl v roce 2009 na podporu mladých uměleckých talentů. Oslovili jsme je s nabídkou spolupráce, protože nás fascinuje talent ve všech oborech lidské činnosti a rádi se podílíme na jeho rozvoji. Cesta k úspěchu v byznysu i umění navíc často vede přes společné hodnoty, jakými jsou vize, odvaha, úsilí, znalost a intuice.

Umění úspěchu

Umění úspěchu je unikátní projekt Deloitte v oblasti filantropie, který vznikl v roce 2009 na podporu mladých uměleckých talentů. Oslovili jsme je s nabídkou spolupráce, protože nás fascinuje talent ve všech oborech lidské činnosti a rádi se podílíme na jeho rozvoji. Cesta k úspěchu v byznysu i umění navíc často vede přes společné hodnoty, jako jsou vize, odvaha, úsilí, znalost a intuice. Oslovení umělci tyto hodnoty v průběhu první a druhé etapy projektu originálním způsobem zpracovali ve svých dílech. Propojení světa umění a byznysu první a druhé fáze projektu nebylo spojeno jen s pěti klíčovými hodnotami. Tato vzájemná symbióza se odrazila také ve spolupráci s řadou ekonomických médií. Umělecká díla byla vystavována na konferencích a seminářích, kde Deloitte vystupoval v pozici patrona a které zaštítila právě tato média. S unikátními díly mladých umělců se tak měly možnost přímo seznámit klíčové postavy z podnikatelské sféry.

Všechna díla umělců nabitá společností Deloitte v průběhu první etapy, kterými byly obrazy i v průběhu druhé etapy, jež se zaměřila na fotografie, byla vydražena renomovaným aukčním domem Dorotheum. Získané finanční prostředky byly zpět investovány do vzdělávacího projektu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a  na podporu Českého výboru pro UNICEF.

Cena Jindřicha Chalupeckého
Zcela přirozeným navázáním na předcházející etapy projektu Umění úspěchu je spolupráce Deloitte s občanskou iniciativou Společnost Jindřicha Chalupeckého. Deloitte se stal hlavním partnerem této Ceny Jindřicha Chalupeckého, která pomáhá talentovaným českým umělcům do 35 let dosáhnout mezinárodního uznání.

Inovace v umění
Projekt Deloitte „Inovace v umění“ podporuje vývoj nových technologií, které mladí sochaři - studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně - uplatňují při své tvorbě. Inovativní technika použitá při vytváření těchto děl spočívá v 3D tisku a 3D skenování a umožňuje umělci vytvořit v počítači přesný model vyrobený ze speciálního polymeru bez nutnosti dalších úprav. Projekt je vedený Michalem Gabrielem, profesorem Fakulty výtvarných umění a laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1995.

Umění úspěchu

V určitých časových obdobích si klienti i zaměstnanci mohou prohlédnout v klientských prostorách společnosti Deloitte.

Považujete tyto informace za užitečné?