Průzkum v oblasti firemního výzkumu a vývoje v roce 2018

Analýza

České firmy zvyšují výdaje na výzkum a vývoj, brzdí je ale nejasný výklad pravidel podpory

Průzkum v oblasti firemního výzkumu a vývoje v roce 2018

Stále více českých firem chce investovat do výzkumu a vývoje (VaV), jejich zájem ale v posledních letech brzdí nejednoznačnost výkladu pravidel a s tím související vysoké riziko následného vracení podpory. Dalším problémem je nedostatek kvalifikovaných výzkumných pracovníků. Co dalšího z nového průzkumu Deloitte a Technologické agentury ČR vyplynulo?

Výzkum a vývoj v prostředí českých firem v číslech

  • Téměř třetina firem uvedla, že v roce 2017 investovala do výzkumu a vývoje více než 10 % svých příjmů. Pouze 2 % dotazovaných společností nevynaložila na výzkum a vývoj žádné výdaje. Pro srovnání – o dva roky dříve to bylo celých 27 % podniků.
  • Rozhodnutí firem o investicích do výzkumu a vývoje ovlivňují nejčastěji tři faktory: dostupnost kvalifikovaných a zkušených pracovníků (66 %), možnost využití více druhů podpory (58 %) a stabilita a transparentnost regulatorního prostředí (54 %).
  • 69 % firem se orientuje v dotacích na VaV a využívá je, mezi další finanční nástroje, které společnosti znají, patří především půjčka/úvěr, kapitálový vstup a dotace s podmíněnou návratností.
  • Při hodnocení aktuálního systému finanční podpory výzkumu a vývoje identifikovaly firmy (59 %) zdaleka jako největší problém nejistotu při posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či jinými kontrolními orgány.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – říjen 2018

Stáhnout studii (PDF)

Jak velká je ochota podniků investovat do výzkumu a vývoje? Orientují se dostatečně v možnostech veřejné finanční podpory? Jak si v tomto ohledu vede Česká republika ve srovnání s ostatními státy Evropské unie? Projděte si průzkum Deloitte a Technologické agentury ČR, do kterého se zapojilo 109 respondentů z řad českých podniků, stáhněte si analýzu Daňová a dotační podpora činností výzkumu a vývoje.