CEE Banking M&A Study 2019

Článek

Fúze a akvizice v bankovním sektoru v regionu CEE – studie 2019

Oživení konsolidace trhu ve střední a východní Evropě

O studii

V návaznosti na úspěch loňského vydání naší studie zabývající se dynamikou fúzí a akvizic v bankovním sektoru střední a východní Evropy předkládáme aktuálně její druhé vydání.

Výsledky bankovnictví v regionu střední a východní Evropy a v Pobaltí byly nadále povzbudivé. Ukazatele kapitálové přiměřenosti zůstaly v roce 2018 na solidní úrovni, jejich průměrná hodnota činila v 15 zemích regionu více než 20 %, podíly a celkový objem úvěrů v selhání se snižovaly, zatímco ziskovost dosáhla v několika zemích historicky nejvyšších úrovní, kdy průměrné ROE se pohybovalo okolo hodnoty 11 % a bankovní sektory regionu obecně nebyly ztrátové. Za touto pozitivní dynamikou stojí stabilní hospodářský rozmach s průměrným růstem reálného HDP v roce 2018 ve výši 3,9 %, kdy došlo ke zlepšení podmínek pracovního trhu, a intenzivní úvěrová aktivita bank v regionu.

Vedle pokračující digitální transformace je dalším převažujícím trendem v regionálním bankovním sektoru konsolidace trhu, k níž přispěly prodeje strategicky méně důležitých aktiv na straně prodávajících a akviziční apetit na straně kupujících, kdy se hlavní regionální hráči snaží dosáhnout úspor z rozsahu a zvýšit efektivitu. Vícero bankovních trhů v regionu je přehlceno poskytovateli a vykazuje fragmentovanou strukturu s řadou bank s nízkým tržním podílem, které efektivně nemohou dosáhnout úspor z rozsahu. Očekávaný ekonomický útlum tak bude znamenat i zvýšení tlaku na méně efektivní banky. Zdá se, že již dochází k oživení konsolidace trhu a nárůstu počtu transakcí. V poslední době jsme měli příležitost detailně nahlédnout do mnoha transakcí a vidíme, že motivace je na obou stranách, a že kupující disponují solidní finanční kapacitou k uskutečnění akvizic. Na základě výše uvedeného očekáváme, že na bankovním trhu střední a východní Evropy můžeme v nadcházejícím období očekávat zvýšenou M&A aktivitu.

Klíčová zjištění:

  • Ukazatele kapitálové přiměřenosti v roce 2018 zůstaly solidní, v 15 zemích regionu jejich průměrná hodnota činila více než 20 %.
  • Kvalita aktiv zaznamenala v předchozích letech pozitivní vývoj a v roce 2018 se dále zlepšovala. Podíly úvěrů v selhání se snižovaly většinou z důvodu zlepšené schopnosti klientů splácet díky příznivým makroekonomickým podmínkám, a současně v důsledku prodejů problémových úvěrových portfolií. Průměrný celkový podíl úvěrů v selhání v 15 zemích regionu v roce 2018 činil 7,9 %, což představuje pokles o 0,6 procentního bodu oproti roku 2017.
  • Ziskovost dosáhla v několika zemích svého historického maxima s průměrným ROE kolem 11%, kdy žádný bankovní sektor regionu nebyl ztrátový.
  • Bankovní sektor ve střední a východní Evropě a Pobaltí je jako celek středně koncentrovaný, s mnoha trhy, které jsou podle mezinárodních měřítek podprůměrně koncentrované, a můžeme proto očekávat jejich další konsolidaci.
  • Aktivita v oblasti fúzí a akvizic na bankovních trzích 15 analyzovaných zemí v období 2018-2019 stabilně rostla, poté co dosáhla svého dna v roce 2017. V roce 2019 bylo do září dokončeno 9 transakcí a 6 jich probíhalo, zatímco za celý rok 2018 bylo dokončeno 16 transakcí.
  • Hlavním důvodem poklesu počtu transakcí v posledních 2-3 letech v porovnání s obdobím 2015-2016 byl polevující tlak na ziskovost bank díky stabilnímu makroekonomickému prostředí, čilé úvěrové aktivitě, snížení podílů nesplácených úvěrů a následnému zvýšení profitability, což oddálilo potřebu dalších fúzí a akvizic v bankovním sektoru. Řada bank na bankovním trhu střední a východní Evropy však vykazuje nižší než 1% či 3% tržní podíl a nemusí být v budoucnu v kontextu pokračující konsolidace, posíleného zaměření na provozní efektivitu a digitalizaci a potenciálního hospodářského zpomalení schopna ziskového provozu.
  • Z hlediska počtu transakcí patřily v období 2015 až září 2019 k nejživějším trhům z pohledu bankovních fúzí a akvizic Ukrajina (14 transakcí), Srbsko (11), Polsko (10), Rumunsko (10) a Maďarsko (8).
  • Nejaktivnějším kupujícím v regionu byla maďarská OTP Bank (8 transakcí), druhým nejaktivnějším kupujícím byl polský stát se 4 akvizicemi od roku 2015 prostřednictvím PZU a Alior Bank.
  • Nejaktivnějšími prodávajícími v regionu byly Société Générale (6 transakcí), Raiffeisen (5 transakcí) a řecké banky, kdy od roku 2015 do září 2019 Piraeus Bank, National Bank of Greece, Alpha Bank a Eurobank společně prodaly 12 bank.

Další informace najdete v naší aktuální studii.

CEE Banking M&A Study 2019

„Podobně jako celý region střední a východní Evropy, i český bankovní sektor zažívá jedno ze svých nejlepších období. Ziskovost sektoru dosáhla historického maxima, které je umocněno i vysokou kvalitou úvěrového portfolia. Navíc s rentabilitou vlastního kapitálu nad úrovní 13 % patří Česká republika dlouhodobě k premiantům celého regionu CEE.

Atraktivita sektoru se odráží i v rostoucí aktivitě v oblasti bankovních fúzí a akvizic. Z pohledu průměrných realizovaných cen lze dlouhodobě vysledovat pokles a stabilizaci transakčních násobků, kdy hodnota P/BV u zveřejněných transakcí dosáhla v roce 2018 hodnoty 0,74.

M&A sentiment celého regionu se přelil i na český trh, který dosud stál mimo hlavní proud a vzhledem ke koncentraci a samotné velikosti českého trhu lze očekávat jeho další konsolidaci. Tlak na pokles marží, rostoucí požadavky na investice a nákladovost obchodního modelu bank bude poskytovat stále větší konkurenční výhodu hlavním hráčům,“ říká Roman Lux, Assistant Director, finanční poradenství, Deloitte Česká republika.

Deloitte CEE Banking M&A

Považujete tyto informace za užitečné?