Článek

Průzkum názorů finančních ředitelů 2017

Pozitivní očekávání finančních ředitelů

Ekonomická očekávání finančních ředitelů se za posledních 12 měsíců výrazně proměnila k lepšímu, a proto finanční ředitelé vnímají budoucí vyhlídky svých společností se značným optimismem.

Nicméně i přesto mezi finančními řediteli panují velké obavy ohledně celkové situace v obchodní sféře, kde nadcházející změny ekonomické a daňové legislativy, tlak na snižování cen a dopad brexitu přispívají k rozšířené neochotě vystavovat se obchodnímu riziku.

  • Finanční ředitelé jsou z hlediska růstu HDP v roce 2017 celkově spíše optimističtí. Přestože pouze 7 % z nich očekává růst vyšší než 2,5 %, celkem 55 % dotazovaných předpokládá, že růst bude dosahovat 1,5 % až 2,5 %.
  • 61 % finančních ředitelů se domnívá, že se výnosy jejich společností v roce 2017 zvýší. Pouze podle 17 % dotazovaných se provozní marže zvýší nebo zůstanou na stejné úrovni a 44 % respondentů očekává nárůst počtu zaměstnanců. 
  • Míra hospodářské nejistoty se oproti loňskému roku zdvojnásobila, kdy 28 % respondentů hodnotí obchodní prostředí jako vysoce nejisté.
Průzkum názorů finančních ředitelů 2017

Očekávání růstu je i nadále vysoké…

Finanční ředitelé v regionu očekávají v roce 2017 hospodářský růst, přičemž 62 % respondentů předpokládá růst HDP o více než 1,5 %, což je o trochu méně než v roce 2016. Vyhlídky v oblasti zaměstnanosti zůstávají nezměněny.

Navzdory obavám, které se týkají mobility pracovní síly a obchodních překážek, jsou názory dotazovaných na dopady brexitu méně pesimistické (22 %), než u respondentů z ostatních zemí či z celé eurozóny.

…navzdory nejistému obchodnímu prostředí

Je všeobecně známo, že obchodní prostředí je poněkud nejisté, přičemž 28 % respondentů považuje míru nejistoty za „vysokou či velmi vysokou“.

Mezi finančními řediteli převládá názor, že dojde k nárůstu nákladů, a to především v oblasti pracovní síly (95 % dotazovaných), výroby (73 %), nemovitostí (52 %) a obchodních služeb (46 %).

Z průzkumu vyplývá, že problémy nalézt zaměstnance s vhodnou kvalifikací a tlak na snižování cen patří mezi největší obchodní rizika, jimž budou podniky v roce 2017 čelit, přičemž budoucí ziskovost ovlivňuje neustále přísnější daňová a finanční legislativa.

CE CFO Program Logo

Výhledy na růst společnosti jsou pozitivní, ale….

Celkem 40 % finančních ředitelů se domnívá, že jejich společnosti zaznamenají v roce 2017 hospodářský růst, přičemž 22 % dotazovaných očekává během roku pokles. Oproti roku 2016, kdy očekávání růstu uvedlo 60 % dotazovaných, jde o významný pokles. Respondenti tedy nejeví známky přílišné sebedůvěry, která by ovlivnila jejich finanční obezřetnost.

Jak finanční ředitelé vnímají sami sebe…

Vůbec poprvé se v letošním průzkumu finančních ředitelů objevila otázka, jak respondenti vnímají své vlastní role, zejména jaké jsou podle nich nejvýznamnější aspekty jejich práce. Z odpovědí některých nejvlivnějších finančních ředitelů v regionu jednoznačně vyplývá, že povinnosti související s řízením firemních financí stále patří mezi jejich prvořadé priority. Dohled nad firemními procesy, řízení týmů a zastupování společnosti patří mezi důležité, nikoliv však klíčové činnosti.

Martin Tesař, partner společnosti Deloitte odpovědný za průzkum mezi finančními řediteli v České republice, uvedl:

Letošní studie nám nabízí celkový pohled na region se silnými ekonomickými vyhlídkami. Mezi klíčová témata, která budou obchodní manažeři muset řešit, patří nejen snaha přilákat dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků, ale rovněž tlak na zvýšení mezd, jenž bude jedním z hlavních příčin nárůstu výrobních nákladů. Poněvadž bedlivě sledujeme postoje finančních ředitelů již téměř 10 let, bude zajímavé na počátku roku 2018 zjistit, do jaké míry se názory a prognózy našich respondentů potvrdily.

CE CFO Survey | Countries

O studii

Tento každoroční dotazník sleduje nejnovější názory a aktivity finančních ředitelů největších a nejvlivnějších společností. Zaměřuje se na nejvýznamnější problémy finančních ředitelů týkající se těchto oblastí:

  • Obchodní prostředí,
  • Priority a očekávání společnosti, 
  • Finanční priority,
  • Role finančních ředitelů.

Poznatky uvedené v této zprávě vycházejí z odpovědí 115 finančních ředitelů z České republiky.

Průzkum názorů finančních ředitelů 2017