Článek

Průzkum mezi finančními řediteli v ČR pro rok 2018

Podle většiny CFO (95 %) bude v následujících 12 měsících největší tlak na zvyšování mezd a nákladů na cizí kapitál (75 %)

Finanční ředitelé v České republice i celé střední Evropě vnímají rok 2018 optimisticky, zároveň si ale jsou dobře vědomi možných překážek i faktu, že ekonomika nemůže fungovat na tak vysoký výkon dlouhodobě. Projděte si výsledky středoevropského průzkumu, do nějž se letos zapojilo 110 finančních ředitelů z ČR.

6 klíčových faktorů podle CFO, které v roce 2018 ovlivní jejich firmu

  1. Úrokové sazby: Ve většině středoevropských zemí včetně ČR finanční ředitelé nemají v úmyslu měnit své strategie, pokud dojde ke zvýšení úrokových sazeb, protože ty mají jen malý dopad na jejich podnikání.
  2. Růst nákladů: Více než polovina respondentů odhaduje, že zvýšení nákladů na provozování podniku, tedy nárůst cen materiálu, pracovní síly a služeb, bude patřit mezi klíčové faktory představující riziko pro společnost. Téměř polovina (46 %) očekává nárůst počtu zaměstnanců, s čímž souvisí i to, že 95 % CFO letos předpokládá největší tlak právě na zvyšování mezd.
  3. Ochota riskovat: Ekonomice se jako celku daří a finanční ředitelé to ví, nicméně více než polovina z nich nepovažuje aktuální období za vhodnou dobu pro podstupování větších rizik.
  4. Robotizace a automatizace: Výsledky průzkumu ukázaly, že pro CFO je téma robotické automatizace procesů (RPA) stále spíše novou oblastí, u níž se dopady na firmu dají jen obtížně předvídat. Pouze 6 % finančních ředitelů je toho názoru, že je jejich firma připravena na robotickou automatizaci procesů (RPA), přestože 65 % respondentů uvádí, že RPA již jejich společnost řeší.
  5. Digitalizace: Z výsledků vyplynulo, že CFO připouštějí, že zpravidla nejsou hybateli tohoto nového trendu přes celou firmu, přesto je ale jejich hlas slyšet. V porovnání se střední Evropou jsou více zdrženliví ohledně svého zapojení do řešení strategických otázek. Přínosy digitalizace v útvaru financí CFO vidí hlavně v digitalizaci dokumentů (69 %) a automatizaci opakujících se výstupů manažerského účetnictví (54 %).
  6. Big data: Využívání tzv. velkých dat patří podle CFO mezi tři hlavní trendy, které se dotýkají jejich společnosti. Výsledné odpovědi ale potvrzují, že je to stále spíše nové téma, protože 45 % finančních ředitelů odpovědělo, že tato data nevyužívají.

Průzkum názorů finančních ředitelů v České republice 2018

Stáhnout studii (PDF)

Průzkum mezi CFO pro rok 2018 se zaměřil na oblasti zahrnující riziko, růst HDP, priority financování či nejaktuálnější výzvy, kterým podniky čelí, jako jsou digitální transformace finančního útvaru nebo robotické procesy automatizace. Přečtěte si další závěry průzkumu mezi CFO, porovnejte české výsledky ve středoevropském kontextu. Stáhněte si studii (PDF).

Považujete tyto informace za užitečné?