Článek

Průzkum mezi finančními řediteli v ČR pro rok 2019

Ochota CFO riskovat klesá, české ekonomice však stále věří

CFO české ekonomice věří a prognózují jí růst stejně jako tržbám svých společností, který však bude i nadále ovlivňován nedostatkem pracovních sil a růstem cen vstupů. Hodnocení českých finančních ředitelů jsou tradičně více konzervativní než jejich kolegů z regionu střední Evropy. Očekávání ohledně budoucího vývoje obchodu a ekonomiky ČR se sice letos z velké části shodují s těmi loňskými, ovšem míra optimismu mírně poklesla. Seznamte se s výsledky středoevropského průzkumu, do nějž se letos zapojilo 147 finančních ředitelů z ČR.

Vybrané závěry jubilejního 10. vydání našeho průzkumu

  • Inflace: Většina finančních ředitelů (90 %) očekává nárůst cenové hladiny v rozmezí 1,6 % až 2,5 %. Ten ovlivní zejména dva faktory - pokračující růst mezd, který řada firem bude muset promítnout do cen, a nárůst ceny povolenek na vypouštění CO2, který navyšuje ceny elektřiny a tepla. V opačném směru by měla působit posilující koruna, která bude snižovat dovozní ceny.
  • Růst nákladů na zaměstnance: Téměř všichni finanční ředitelé letos počítají s růstem personálních nákladů, přičemž 48 % CFO očekává dokonce jejich značné zvýšení. Jsou si vědomi nedostatku zaměstnanců na trhu práce a očekávají, že zaměstnanci budou i nadále navyšovat své mzdové požadavky.
  • Ochota riskovat: I když jsou vyhlídky českých společností stále dobré, do plánů firem se vkrádá jistá opatrnost a nejsou ochotny příliš riskovat. V průběhu posledních 3 let poklesl počet CFO, ochotných podstoupit vyšší riziko z hlediska rozvahy firmy, ze 45 % na 31 %.
  • Nábor nových zaměstnanců: Více než polovina respondentů uvedla, že odpovídající technické znalosti a nezbytné pracovní zkušenosti jsou dva hlavní aspekty, které se u potenciálních zaměstnanců nejobtížněji hledají.
  • Umělá inteligence (AI): Podle průzkumu se zdá, že v oblasti zavádění AI většina CFO zatím spíše čeká na první průkopníky, kteří umělou inteligenci ve financích naimplementují, otestují, a odhalí ta nejrelevantnější uplatnění s nejlepší návratností.
  • Kognitivní technologie: Finanční ředitelé jsou názoru, že do pěti let se zaměstnanci naučí s kognitivními technologiemi resp. umělou inteligencí lépe pracovat a budou se vzájemně doplňovat, současně však do deseti let bude část zaměstnanců těmito technologiemi zcela nahrazena.

Průzkum názorů finančních ředitelů 2019

Stáhnout studii (PDF)

Průzkum názorů finančních ředitelů v České republice 2019 se zaměřil na oblasti zahrnující riziko, růst HDP, priority financování a na nejaktuálnější výzvy, kterým dnes podniky čelí, jako je zavádění umělé inteligence. Přečtěte si další závěry průzkumu mezi CFO, porovnejte české výsledky ve středoevropském kontextu a zjistěte, jak si vaše firma stojí ve srovnání s ostatními. Stáhněte si studii (PDF).