Novinky

Technology Fast 50: Nejrychleji rostoucí technologickou firmou v ČR je Logic point

Praha, 20. října 2014 – Nejrychleji rostoucí technologickou firmou v České republice se v letošním roce stala společnost Logic point, která se zaměřuje na implementaci systému řízení vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics CRM. Společnost Logic point, která se umístila v žebříčku úplně poprvé, předstihla loňského vítěze Internet Shop, provozovatele e-shopu s kosmetikou Parfums.cz. Třetí místo obsadil výrobce komplexních síťových řešení INVEA-TECH. Vyplývá to z nového žebříčku Technology Fast 50, který sleduje 50 nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední a jihovýchodní Evropě.

Žebříček, který již 15. rokem sestavuje společnost Deloitte, vychází z porovnání tržeb technologických společností za posledních pět let. Letos se v něm umístily firmy z 10 zemí - z Bulharska, České republiky, Chorvatska, Estonska, Litvy, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Srbska.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Růst naší společnosti, uznání od klientů a úspěch na konkurenčním trhu je v konečném důsledku výsledkem našeho profesionálního poradenství, stejně tak jako pozitivního vnímání firemní kultury a naší tvrdé týmové práce. Věříme, že v našem konkrétním případě úspěch tkví v našem přístupu ke klientům, který se zakládá jak na podpoře tak snaze jim poskytovat co největší hodnotu,“ uvedl k výsledkům výkonný ředitel společnosti Logic point Stefan Fillibeck.

„Nejvyšší zastoupení v žebříčku si drží společnosti, které se zaměřují na vývoj softwaru. Z celkového počtu je více než polovina (52 %) z nich právě z tohoto segmentu. Následují poskytovatelé internetových služeb, jejichž podíl činí necelou čtvrtinu (24 %). Pouze 12 % firem se soustředí na oblast telekomunikací a sítí,“ uvedl k výsledkům Martin Tesař, vedoucí partner v oddělení auditu společnosti Deloitte ČR.

Pozici nejrychleji rostoucí technologické firmy ve střední a jihovýchodní Evropě obsadil maďarský on-line server pro rezervaci ubytování Szallas.hu, jehož tržby vzrostly v posledních pěti letech o 2 259 %. Průměrný růst společností v žebříčku Technology Fast 50 se letos mírně zvýšil z loňských 671 % na 698 %.

„Soutěž zviditelňuje relativně mladé, ale úspěšné společnosti, nejen v České republice, ale především v celém středoevropského regionu. Žebříček zvyšuje image jednotlivých firem nejen směrem ke klientům, ale i zaměstnancům a pomáhá k pozitivní mediální publicitě. Celkově se 26 firem do letošního žebříčku dostalo vůbec poprvé. Nejvíce firem zastoupených v žebříčku má v tomto roce Polsko (17 společností), Maďarsko (10) a Rumunsko (6),“ doplnil Jiří Sauer, senior manažer v auditním oddělení společnosti Deloitte.

V kategorii „Velká pětka“ zvítězila polská firma GOCLEVER, na druhém místě se umístil Internet Shop, provozující e-shop Parfums.cz.a třetí místo patří rumunské společnosti Teamnet International.

Kategorii „Vycházející hvězdy“ letos ovládla maďarská firma Distinction, která se zabývá vývojem mobilních aplikací a designem. Mezi českými zástupci se na šestém místě umístila společnost Simplity, zabývající se poradenstvím a implementací systémů na podporu rozhodování (Business Intelligence a na devátém místě Zentity, která vyvíjí mobilní aplikace pro finanční či telekomunikační společnosti.


Průzkum mezi řediteli technologických firem

Součástí letošního ročníku Technology Fast 50 byl i průzkum mezi vrcholovými manažery technologických firem. Za největší prioritu považuje pětina (20,4 %) ředitelů důraz na inovace, udržení vztahu se zákazníky (16,7 %) a talent management (14,5 %). Mezi hlavní faktory, které nejvíce přispěly k jejich růstu, považují vysoce kvalifikované zaměstnance a rozvoj stávajících produktů a služeb. Naopak, za největší hrozby pro další růst v technologickém odvětví považují vrcholoví manažeři nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a obecně vývoj ekonomického prostředí.

Více než polovina (54,7 %) technologických společností se v následujících 12 měsících zaměří na organický růst a mezinárodní expanzi (39,1 %).

„Generální ředitelé technologických společností jsou zároveň velmi optimističtí v otázce růstu jejich společností v tomto roce. Třetina (33,8 %) firem letos očekává nárůst tržeb v rozmezí 26-50 %, další třetina (33,8 %) růst o 11-25 %, necelá pětina (16,9 %) dotázaných předpokládá růst o více než 51-100 % a téměř desetina (9,2 %) růst dokonce o více než 100 %,“ zmínil Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte.

O žebříčku Technology Fast 50 ve střední Evropě

Žebříček Technology Fast 50 vyhodnocuje nejrychleji rostoucí technologické společnosti, a to na základě růstu tržeb za období posledních pěti let. Do žebříčku se společnosti registrují prostřednictvím webových stránek www.deloitte.com/fast50ce, kde jsou rovněž zveřejněna kritéria pro účastníky a podmínky soutěže. V hodnocení za rok 2014 byly analyzovány tržby za období 2009 až 2013.

Kategorie Technology Fast 50

Pro kvalifikaci do hlavního žebříčku Technology Fast 50 musí účastníci splnit tato kritéria:

  • roční výnosy společnosti dosahují minimálně 50 tisíc eur v každém roce v letech 2009 až 2013,
  • sídlo firmy v jedné z následujících zemí ve střední Evropě: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko nebo Slovinsko,
  • vývoj či výroba vlastních technologií, či vynakládání významné části kapitálu na výzkum a vývoj,
  • vlastnická struktura, která vylučuje většinově vlastněné dceřiné společnosti strategických subjektů.

Vítězné firmy jsou následně vybrány na základě vyhodnocení registrovaných firem splňujících kvalifikační předpoklady podle růstu výnosů během pětiletého období v letech 2009 až 2013. 

Kategorie „Vycházející hvězdy“

Do kategorie Vycházející hvězdy společnost Deloitte řadí „začínající“ firmy, které vykazují velký potenciál, ale jsou příliš nové na to, aby mohly splnit požadavek minimální doby působení v odvětví pět let nutný pro zařazení do hlavní kategorie. Pro kvalifikaci musí společnosti působit v odvětví tři až pět let a ve všech třech posledních letech (2011 – 2013) musí jejich výnosy přesáhnout 30 tisíc eur. Jinak platí stejná kritéria jako pro zařazení do hlavní kategorie Technology Fast 50.

Kategorie „Velká pětka“

Kategorie Velká pětka zahrnuje velké rychle rostoucí společnosti, které dosáhly v předchozích pěti letech mimořádného růstu. Pro kvalifikaci musí společnosti splnit stejná kritéria jako pro hlavní kategorii Fast 50 s výjimkou ročních výnosů ve finálním sledovaném roce (2013), v němž musí výnosy pro zařazení do této kategorie přesáhnout 25 milionů eur.

Více informací o projektu Deloitte Technology Fast 50 a podmínkách soutěže jsou k dispozici na www.deloitte.com/fast50ce.

Považujete tyto informace za užitečné?