Novinky

Private Equity

Důvěra investorů zůstává vysoká, očekávání se stabilizují

Praha, 21. října 2014 – Důvěra soukromých investorů v oblasti private equity ve střední Evropě zůstává relativně vysoká a jejich očekávání se stabilizují. Vlivem mírného poklesu důvěry investorů se index sice vrátil zpět do doby před rokem, nicméně účastníci transakcí neztrácejí optimismus. Vyplývá to z nového průzkumu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey.

Nejvyšší příliv kapitálu v rámci regionu během posledních pěti let (Mid Europa Partners – 800 milionů eur) naznačuje, že důvěra panuje i v řadách mezinárodních institucí, které se na investicích podílejí. Valná většina respondentů (dvě třetiny) očekává, že tržní aktivita zůstane na stejné úrovni, přičemž účastníci trhu se přestanou soustředit pouze na shromažďování prostředků a přesunou svoji pozornost na řízení portfolia.

Počet respondentů, kteří se hodlají zaměřit na řízení portfolia, vzrostl o třetinu na celkových 42 %. 

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Je na místě uvést, že v poslední době byla u soukromých společností regionu patrná zvýšená aktivita v oblasti akvizic. Za posledních šest měsíců se zvýšily investice do stávajících soukromých podniků za účelem jejich rozšíření, přičemž jsme zaznamenali, že řada soukromých firem se v nejbližší budoucnosti připravuje na odchod,“ uvedl Garret Byrne, partner společnosti Deloitte, který má na starost oblast fúzí a akvizic v rámci regionu střední Evropy.

Skutečnost, že index zaznamenal mírný pokles, je pravděpodobně způsobena světovým děním a jeho dopadem na jednotlivé ekonomiky ve střední Evropě. Ekonomové se obávají třetí vlny recese v eurozóně, jakož i zpomalení tempa růstu v Číně, které by mělo dopad na oblast private equity nejen ve střední Evropě, ale po celém světě. Zatímco dříve většina dotazovaných účastníků transakcí ve střední Evropě očekávala zlepšení hospodářských podmínek, tři čtvrtiny respondentů nyní neočekávají v nadcházejících měsících žádnou změnu. 

„Vždy budou existovat potenciální rizika, která mohou negativně ovlivnit hospodářský vývoj. Země střední Evropy, především Česká republika, Slovensko a Polsko, si však pravděpodobně udrží svoji konkurenceschopnost vůči eurozóně, jakož i vyšší potenciál pro dlouhodobý růst. Inflace je nízká a stabilní, veřejné zadlužení na přijatelné úrovni a bankovní sektory jsou dostatečně silné,“ uvedl David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte. 

Téměř 80 % respondentů očekává, že likvidita zůstane na stejné úrovni. „To by mělo být považováno za vítaný znak toho, že podmínky se za posledních několik let zlepšily a že poskytovatelé půjček nabízejí takové částky i podmínky, jež usnadňují uzavírání transakcí,“ uzavřel Garret Byrne.

Index důvěry soukromého kapitálu Deloitte

Index je založen na odpovědích od odborníků z investorských společností z ČR, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Moldavska, Bulharska, Chorvatska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Makedonie, Albánie, Estonska, Litvy a Lotyšska. Index vychází z odpovědí na prvních sedm otázek našeho průzkumu. Odpovědi na ně poskytli odborníci z oblasti soukromého kapitálu se zaměřením na střední Evropu. Za každé období počítáme průměr podílu kladných odpovědí na celkových kladných i záporných reakcích. Tento průměr je poté porovnán s výchozím obdobím, kterým je v našem případě jaro 2003.

Celá studie s názvem Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey je dostupná na www.deloitte.com/cepe.

Považujete tyto informace za užitečné?