Novinky

Finanční situace ve středoevropských bankách se zlepšuje

Praha, 7. října 2014 – V bankovním sektoru v regionu střední Evropy jsou stále zřetelné rozdíly v relativní výkonnosti mezi severními a jižními zeměmi. Díky vyšší podnikatelské důvěře dané zrychlujícím se růstem HDP (v průměru 1,1 % ve střední Evropě v roce 2013, 2,5 % v letošním roce a  3-3,5 % v letech 2015-16) ale u obou skupin dochází k viditelnému zlepšení. Toto je jeden z klíčových závěrů nejnovější zprávy společnosti Deloitte „Výhled pro bankovní sektor v regionu střední Evropy:  Rozdíl mezi severem a jihem na cestě k ozdravení “(CE Banking Outlook: North-south divide on the road to recovery), která analyzuje ekonomickou výkonnost a vyhlídky 10 nejvýznamnějších bank v osmi zemích regionu střední a jihovýchodní Evropy: Česká republika, Chorvatsko, Polsko a Slovensko na severu a Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko na jihu.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„K tomuto pozitivnímu vývoji dochází navzdory přetrvávajícím makroekonomické situaci, která se i nadále nese ve znamení zranitelnosti eurozóny a nestability na Ukrajině. Tyto faktory měly za následek nedávné revize ekonomického výhledu pro region střední Evropy směrem dolů,“ uvedl Pavel Šiška, partner v oddělení poradenství pro odvětví finančních služeb ve společnosti Deloitte ČR.

Zpráva ukazuje především na rozdíly mezi bankami na severu a jihu regionu z hlediska celé řady faktorů, jako jsou kvalita a růst aktiv, růst úvěrů a příjmů, poměr nákladů a příjmů a ziskovost. Autoři zprávy došli k závěru, že klíčové z těchto faktorů, které nejzřetelněji podtrhují „dvojrychlostní“ rozdíly mezi severem a jihem, jsou kvalita aktiv a růst úvěrů. Ty pak mají vliv na míru ziskovosti bank a jejich budoucí strategie.

„Kvalita aktiv v severních zemích regionu je velmi dobrá, klesá podíl nesplácených úvěrů a náklady na rizika jsou nízké. Na druhou stranu na jihu podíl nesplácených úvěrů stoupá. Očekává se však, že tyto a také vysoké náklady na rizika budou mít brzy klesající tendenci, která bude nadále pokračovat v letech 2015 a 2016,“ dodal Petr Brich, ředitel v oddělení poradenství pro finanční instituce Deloitte ČR.

„V severní části regionu mezitím nadále dochází k posílení růstu úvěrů, dobře si vede zejména Slovensko a vysoký růst v této oblasti zaznamenalo také Polsko. Na jihu regionu se objem úvěrů nadále snižuje, nejhůře si tento rok vedou Maďarsko a Rumunsko, v roce 2015 budou následovat Slovinsko a Chorvatsko,“ doplnil David Marek, ředitel v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte ČR.

Vliv těchto trendů, tj. obecně stabilní výhled na severu regionu a blížící se zlepšení na jihu, na ziskovost je všeobecně vnímán jako velmi pozitivní. Po poklesu 6,4 % v roce 2012 se očekává, že návratnost vlastního kapitálu v regionu (ROE) poroste z 3,9 % v roce 2013 na 5 % tento rok a 8,1-8,7 % v letech 2015-16.

Podle závěrů zprávy budou banky na severu a jihu regionu do budoucna potřebovat odlišné strategie. Sever bude klást důraz na růst v oblasti klientů, přičemž velké banky se budou muset zaměřit na udržení klientů a menší hráči na jejich získávání. Banky na severu regionu také potřebují účinné strategie reagující na změnu chování klientů, optimalizaci kanálu bankovních produktů s novými technologiemi a analytikou.

Bude třeba, aby se banky na jihu regionu zaměřily na řízení svých nesplácených úvěrů a kladly větší důraz na lepší vymáhání úvěrových prostředků. Důležitou roli bude hrát také restrukturalizace, když se banky na jihu regionu budou snažit vyrovnat nízký růst příjmů snižováním nákladů za pomoci optimalizované distribuce a zlepšením jednotlivých procesů a ukončí své vedlejší aktivity.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím banky v daném region je konsolidace. Ta podle výhledů bude pokračovat a v roce 2015 a v následujících letech bude nadále nabírat na intenzitě.

Celá zpráva společnosti Deloitte s názvem Výhled pro bankovní sektor v regionu střední Evropy:  Rozdíl mezi severem a jihem na cestě k ozdravení (CE Banking Outlook. North-south divide on the road to recovery) je ke stažení na: http://www2.deloitte.com/cebankingoutlook

Považujete tyto informace za užitečné?