Novinky

Rekodifikace soukromého práva

přinesla komplikaci téměř dvěma třetinám podnikatelů

Praha, 6. října 2014 – Rekodifikace soukromého práva, s níž od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, přinesla komplikaci téměř dvěma třetinám (61 %) podnikatelů. Na druhé straně představuje pro více než třetinu (37 %) respondentů ulehčení v podnikatelské činnosti. Vyplývá to z průzkumu advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal, který na konci září 2014 zrealizovala mezi podnikateli na Moravě.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Podle našich zkušeností byly první dopady rekodifikace přijaty ze strany podnikatelů se smíšenými pocity. Nutné změny v listinách a v mnoha případech i náročná revize vzorové dokumentace byly vnímány negativně, toto však postupně přestane hrát významnou roli. Netýká se to otázky souběhu zaměstnání a výkonu funkce statutárního orgánu, k tomu podle průzkumu fakticky dochází u 40 % podnikatelů na Moravě. Necelá třetina (31 %) z nich se touto problematikou aktuálně zabývá, úplně má souběh funkcí vyřešeno 9 % dotázaných,“ uvedl k výsledkům průzkumu Ivan Telecký, advokát, který vede kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal v Brně.

Zkomplikovala nebo ulehčila Vám rekodifikace civilního práva Vaše podnikání?

„Jakkoli je souběh funkcí spíše v kategorii často přehlížených rizik, zodpovědní podnikatelé se ho snaží odstranit. Máme za to, že do budoucna se bude výrazně projevovat liberalizace smluvního práva, například tím, že se dramaticky snížií riziko spojené s absolutní neplatností smluv. Jsme přesvědčeni, že za pár let bude vnímání nových předpisů spíše pozitivní,“ dodal Ivan Telecký.

Rekodifikace v prvních měsících účinnosti představovala pro podnikatele především nutnost změny zakladatelských listin (uvedlo 29 % dotázaných), znovuotevření otázky souběhu funkcí (zaměstnanec/člen statutárního orgánu – uvedlo 22 % respondentů) a nové požadavky na smluvní dokumentaci jako jsou zápočty či postupování pohledávek (18 %). Mezi dalšími faktory, které podnikatelům zkomplikovaly podnikání, byly například větší riziko plynoucí z předsmluvní odpovědnosti nebo nová úprava nájemních vztahů.

Na druhé straně nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích znamená pro podnikatele řadu ulehčení. Nejčastěji podnikatelé uvedli možnost rozpustit rezervní fond (28 %), liberalizaci soukromého práva (26 %), volnější režim vnitropodnikových převodů (23 %) a širší možnosti v rámci corporate governance (16 %).

Na speciální, prakticky zaměřený seminář v Brně jsme pozvali naše klienty a další významné podnikatele z regionu. Cílem bylo prodiskutovat dopady rekodifikace civilního práva na byznys v praxi a upozornit na některé nečekané dopady. Příjemně nás překvapila vysoká účast a svým způsobem i výsledky průzkumu, kterého se naši hosté zúčastnili,“ doplnil Ivan Telecký.

Považujete tyto informace za užitečné?