Tiskové zprávy

Více než polovina finančních ředitelů v ČR očekává letos zlepšení finančních vyhlídek

Praha, 16. března 2015 – Více než polovina finančních ředitelů v ČR (56,5 %) má pro letošní rok více optimistické vyhlídky než před rokem. Ve srovnání se svými kolegy ve středoevropském regionu jsou tak finanční manažeři oslovených firem v ČR největšími optimisty. Zlepšení ekonomické situace a optimismus finančních manažerů je patrně nejviditelnější při hodnocení vývoje HDP.  Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Deloitte, který proběhl v závěru loňského roku.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Pokračující ekonomické oživení se promítlo do rostoucího optimismu finančních manažerů firem v ČR. Mírný optimismus ovšem doprovází opatrnost. Jejím projevem je stále relativně nízká ochota podstoupit více podnikatelského rizika, což se projevuje například v nízké prioritě nových investic, nebo prioritou firem zvyšovat tržby na trzích, kde již dnes působí, a jen nízkou ochotou pokusit se o expanzi na nové trhy,“ uvedl Martin Tesař, vedoucí partner oddělení auditu ve společnosti Deloitte.

Prakticky nikdo z finančních manažerů v ČR v průzkumu neodpověděl, že by v letošním roce očekával recesi. Naopak, růst ekonomiky v rozmezí 1,5-3 % předpokládá polovina dotázaných (50,6 %).

„Hlavní prioritou pro finanční manažery v ČR je nadále zvyšovat tržby na trzích, kde již dnes působí. Jako nejdůležitější tento cíl označilo téměř 40 % dotázaných. Snaha o expanzi na nové trhy je prioritou pro více než čtvrtinu manažerů,“ doplnil Ladislav Šauer, ředitel v auditním oddělení společnosti Deloitte.

Pozitivní očekávání ohledně dalšího ekonomického vývoje se promítají také do předpokládaného dalšího zlepšení situace na trhu práce. „Podíl manažerů očekávajících mírné snížení nezaměstnanosti stoupl z 17,7 % v roce 2013 na 22,4 % v roce 2014. Naopak podíl odpovědí uvádějících očekávané zvýšení nezaměstnanosti v podobném rozsahu klesl,“ dodal David Marek, hlavní ekonom ve společnosti Deloitte.

Platební morálka firem

Průzkum mezi finančními řediteli v ČR se také zaměřil na zkušenosti jednotlivých firem s platební morálkou. Přestože se v loňském roce zlepšila ekonomická situace a pokračoval mírný ekonomický růst, platební morálka odběratelů se nezlepšila. 4 z 5 finančních ředitelů uvedlo, že platební morálka je stejná jako o rok dříve, 12 % dokonce vnímá její zhoršení.

„Více než polovina oslovených finančních manažerů se domnívá, že hlavním důvodem prodlení zaplacení pohledávek je úmysl odběratele. Necelá pětina (17 %) respondentů zmínila jako důvod prodlení z důvodu administrativní chyby. Zbývající třetina uvedla insolvenci. Aktivní správa pohledávek zůstává klíčovou činností pro zajištění spolehlivého cash-flow,“ komentoval závěry zjištění Zbyněk Brtinský, partner v daňovém oddělení Deloitte.

Schopnost splácet úvěry a dostupnost nových úvěrů

Pokles úrokových sazeb v kombinaci se zlepšením ekonomické situace zlepšil podmínky ke splácení závazků firem. Podíl manažerů, kteří očekávají, že v průběhu

příštích třech let se mírně zlepší schopnost jejich firem splácet úvěry, stoupl z 21,3 % v roce 2013 na 35,8 % v roce 2014. Zároveň se snížil podíl odpovědí respondentů očekávajících snížení schopnosti splácet úvěry.

Zmírnění finančních rizik a ochotnější postoj bank potvrzuje rostoucí podíl manažerů uvádějících zlepšení dostupnosti úvěrů. Téměř dvě třetiny považují úvěrovou situaci za normální.

Více než čtvrtina (27,7 %) dokonce uvádí, že úvěry jsou snadno dostupné, což je markantní zlepšení ve srovnání s předchozími lety. V roce 2013 takto úvěrovou situaci vnímalo pouze 6,5 % manažerů.

Hlavní zjištění průzkumu mezi finančními řediteli v ČR:

  • Finanční ředitelé vnímají zlepšující se celkovou ekonomickou situaci
  • Téměř dvě třetiny finančních manažerů nechtějí přijímat z hlediska rozvahy větší riziko
  • Pro více než čtvrtinu finančních ředitelů je v následujícím roce prioritou obchodní růst
  •  Stejně jako loni se finanční ředitelé budou ve větší míře soustředit na obchodní růst na stávajících i nových trzích
  • Výrazně vzrostl podíl finančních manažerů, kteří vnímají snadnou dostupnost nových úvěrů pro podniky (meziročně nárůst z 6,5 % na 27,7 %)
  • Vzrostl počet manažerů vnímajících bankovní úvěry jako atraktivní zdroj financování
  • Naopak financování prostřednictvím akciového kapitálu vnímá jako atraktivní méně než jedna desetina manažerů

O průzkumu názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkumu názorů finančních ředitelů ve střední Evropě se zúčastnilo 550 respondentů z nejrůznějších průmyslových oblastí z 14 zemí střední Evropy – Albánie a Kosova, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Chorvatska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska.

Celá studie v českém jazyce je ke stažení na www.deloitte.com/cz/cfo-survey.

 

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?